COVID-19 přináší nové výzvy!

COVID-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítěz a kdo bude poražený.

Nové byznysové modely

V první řadě se budou aplikovat nové byznysové modely, které se budou opírat o automatizaci technologií, procesů i analýz. Digitalizace ohlášená v konceptu Průmysl 4.0 bude přinášet konkurenční výhodu.

Digitální transformace

Digitalizace byznysu pomůže vzdorovat podobným krizím v budoucnu. Lidé budou schopni řídit, pracovat a komunikovat odkudkoli. Sníží se také závislost na výpadcích lidské práce.

Přechod na cloud

Expanze informačních technologií bude znamenat horší dostupnost a vyšší cenu IT pracovníků v podnicích. Současně nárůst komplexnosti IT povede k potřebě větších IT týmů. Přechod na cloud tak bude čím dál efektivnější způsob pořízení a správy informačních technologií.

Jaká je nyní situace v České republice u středních firem z hlediska informačních technologií?

  • Většina firem používá nějaký celopodnikový systém již řadu let.
  • Jsou firmy, které si pořídily komplexní a integrovaný systém, ale mezitím zeštíhleli a změnili principy řízení firmy, ale stále používají původní systém v původním nastavení.
  • Jsou firmy, které naopak pořídili levnější řešení od menší softwarové firmy a snaží se vydržet se systémem co nejdéle, i když dodavatel již dávno ztratil schopnost inovací.

Dvě základní charakteristiky, komplexní a integrovaný systém, se v současné době mění. V současné době jsou pro celopodnikový systém důležité nové charakteristiky

Adaptabilní systém

Podnik musí být schopen změny byznysového modelu s podporou systému. Musí být schopen aplikovat nové verze s inovacemi.

Platforma pro integraci

Při digitalizaci je rozhodující schopnost propojení na ostatní procesy a technologie.

Inovativní

Dodavatel musí být schopen dalšího rozvoje systému a přinášet nové trendy a inspirace.

Takovéto charakteristiky splňuje podnikový systém SAP Business One. Společnost Info21 je certifikovaným partnerem společnosti SAP a díky svým zkušenostem je schopna tento systém efektivně zavést v krátkém čase.

Implementace systému SAP Business One může být cestou, jak změnit byznysový model a provést digitální transformaci ve Vaší firmě.

Info21 Vám s implementací pomůže.