Integrace je klíčovou kompetencí digitální transformace


SAP Business One poskytuje integrační platformu pro rostoucí firmy, které čelí výzvám, jak integrovat své obchodní procesy s mateřskými nebo sesterskými společnostmi, obchodními partnery nebo s jinými systémy, aplikacemi a službami.

Automatizuje procesy a funkce v SAP Business One

Pomocí integračního scénáře můžete automatizovat úlohy a funkce v systému SAP Business One, kdy na základě nějaké události v systému se může vykonat událost jiná.

Integrujte systém SAP Business One s jinými systémy a aplikacemi

Integrační platforma je efektivní nástroj pro vytvoření rozhraní na jiné systémy, na zařízení a stroje, e-shopy apod. Můžete nastavit elektronickou komunikaci s Vašimi obchodními partnery.

Propojí byznys s dceřinou nebo sesterskou společností

V případě, že Vaše firma expanduje, můžete integrovat obchodní procesy mezi propojenými společnostmi. Dále můžete svůj byznys propojit s dalšími obchodními sítěmi.

Vyzkoušejte Integrační platformu ve Vašem byznysu. Vytvořte své vlastní integrační scénáře. Můžete se propojit s e-shopem (B2B nebo B2C), se systémy Vašich obchodních partnerů pomocí webových služeb nebo se stroji ve výrobě. Tvorba integračního scénáře není programování, můžete definovat model zpracování událostí v systému SAP Business One, deklarovat podmínky a pravidla pro zpracování těchto událostí.

Elektronická výměna dat (EDI)

SAP Business One poskytuje univerzální nástroj pro propojení s obchodními partnery. Můžete být jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele a dohodnout se s protistranou na vzájemné datové výměně dokladů nebo dalších informací (například o sortimentu).

Například Vám zákazník vystaví objednávku na zboží, které mu máte dodat. Prostřednictvím EDI a potažmo integrační platformy je tato informace rovnou zapsána do Vašeho informačního systému. Vše je zpracováno v reálném čase a odpadá prodleva mezi zasláním objednávky a jejím přijetí. Stejným způsobem odpadá také práce spojená s přepisováním došlé objednávky do Vašeho informačního systému. Snižuje se také chybovost při zadávání dokladů.

Stejným způsobem jako nákupní objednávky lze následně řešit i další obchodní doklady, jako například dodací listy, zálohové faktury, výsledné faktury, dobropisy apod.

Komunikace přes EDI může probíhat s libovolným počtem obchodních partnerů a u každého můžete pracovat s jinými daty nebo jinou datovou strukturou.
Intercompany Integration Solution

Vnitrofiremní obchodování prostřednictvím Intercompany Integration Solution Vám umožňuje zefektivnit nákupně-prodejní proces mezi jednotlivými společnostmi ve skupině.

Díky tomuto scénáři integrační platformy Vám stačí zadat mezifiremní doklad pouze jednou. Není nutné jej zadávat duplicitně ještě na druhé straně.

Takže stačí v jednom podniku zadat objednávku a ta se automaticky objeví i v druhém podniku jako prodejní zakázka. Stejně to pak funguje i s navazujícími doklady jako jsou dodací list, faktura, dobropis, vratka atp.

Použití těchto nástrojů má výhody zejména v tom, že

  • snižuje čas a úsilí spojený s mezifiremními transakcemi
  • eliminuje náklady plynoucí z chyb uživatelů při manuálním zadávání dokladů
  • zrychluje a zefektivňuje proces synchronizace kmenových dat napříč společnostmi

Víceúrovňová finanční konsolidace

Intercompany Integration Solution poskytuje nadhled nad mezifiremními obchodními transakcemi. Díky konsolidaci umožňuje sloučit účetní zápisy všech poboček do konsolidované společnosti a poskytuje jednotný výstup o celé skupině.

Nástroj umožňuje konsolidovat společnosti s odlišnou strukturou účtové osnovy a rozdílnými firemními měnami.

Pro lepší hodnocení lze nastavit víceúrovňovou konsolidaci na základě hierarchie společnosti.

Proces konsolidace může být automaticky spouštěn na základě předem definovaného rozvrhu.Integrace s e-shopem

Pokud provozujete e-shop, můžete nadefinovat integrační scénář pro integraci se systémem SAP Business One. Scénář umožní synchronizaci údajů jako jsou katalogy zboží, ceníky a dostupnost zboží na skladech. Nově registrovaný zákazník i objednávka zadaná v eshopu se automatizovaně přenese do systému SAP Business One. Naopak ze systému SAP Business One se předávají stavy objednávek, dodací listy a faktury.

Výhodou je, že všechno může probíhat v reálném čase a bez zásahu uživatelů.