Vedoucí pracovníci ve firmách potřebují pro analýzu změn adekvátní informace. Ty jim mohou poskytnout nástroje, které dnes souhrnně označujeme termínem Business Intelligence, nebo jinak řečeno manažerské systémy. Jejich aplikace je v současnosti nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání. Návrh vlastního výkazu

 

Díky nástrojům Business Intelligence je možno snadno a rychle definovat vlastní ukazatele a nové výkazy nebo přitom měnit i stávající. Ten, kdo spoléhá pouze na informace z podnikového systému, musí čekat na úpravu výkazů od dodavatele. Navíc u dat z podnikových systémů se většinou jedná jen o statické výkazy bez možnosti interakce a simulace. Přitom platí, že interaktivita je klíčovou vlastností nástrojů Business Intelligence

 

Interaktivní ovládání (drag & drop a drill-down)

 

Interaktivní ovládání pohledů je hlavním uživatelským přínosem moderních nástrojů Business Intelligence. Pohledy se v něm konfigurují jednoduše - pouze uchopením a tahem vybraných polí na požadovanou pozici. Např. přesunem zákazníka do seskupení se automaticky doplní mezisoučty za zákazníky. Jedná se o tzv. drag & drop princip. Samozřejmostí je možnost rozbalování a sbalování v celé hierarchii skupin, za které se hodnotí např. výnosy za země, odvětví a zákazníky.

 

Z vypočtených trendů se také můžete zanořit na detailní řádky, ze kterých je údaj v trendu vypočítán. Například u měsíčních tržeb zákazníků lze zobrazit faktury. Jedná se o tzv. drill-down princip. Označením řádků s údaji se tyto údaje zobrazí automaticky v grafu. Můžu si vybrat např. dva konkrétní zákazníky a vidět, jak se u nich vyvíjely tržby.
 

 

Uživatelsky intuitivní Dashboardy


Ještě dále jde interaktivita, kterou nabízí manažerské portály tzv. dashboardy. Na jednom portálu můžete mít několik pohledů s různými analýzami. Kliknutím na určitý údaj v jednom pohledu můžete vidět závislosti i v jiných pohledech, kde se údaje operativně aktualizují. Například kliknutím na prodejního zástupce v tabulce „plnění obchodního plánu“ se aktualizuje i grafická mapa zobrazující tržby podle zemí. Dále se změní podíly v koláčovém grafu hodnotící podíly produktových řad.

 

Tahem táhla ve spojnicovém grafu můžete změnit interval hodnocených dat v několika pohledech současně. Toto chování je možné použít i nad několika datovými zdroji současně. Stačí jen nadefinovat vztahy mezi těmito datovými zdroji. Například můžete současně vidět stav produktů na skladě, trend prodeje a výhled prodeje. A po kliknutí na produktovou řadu v jednom grafu se automaticky změní i ostatní grafy.

 

Analýza trendů pomocí Minigrafů

 

K přehlednosti informací nezbytných pro správná manažerská rozhodnutí přispívají i další funkce moderních nástrojů Business Intelligence, jako například tzv. minigrafy. Minigraf je sice drobný, ale velmi užitečný nástroj Business Intelligence, který umožňuje převod dat v tabulce do grafické podoby.

 

Znáte to. Při analýze podnikových dat je těžké navzájem porovnat hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích tabulky, natož v nich rozpoznat nějakou tendenci. Právě zde pomohou minigrafy pro rychlou orientaci a grafické zobrazení dat v tabulce. Minigrafy můžete vložit přímo do jednotlivých buněk tabulky.

 

Mailing analýz a výkazů

 

Každý manažer stojí před otázkou, jak získávat informace pro rozhodování včas a ve srozumitelné podobě. V podniku se užívají různé systémy pro automatizaci podnikových procesů např. účetnictví, výroba, mzdy, CRM. Není možné ovládat všechny. Navíc v každém je aplikována jiná forma vykazování. Nejčastější informační nástroj, který manažer užívá, je přitom mailový klient. Ten mu umožňuje komunikovat s kolegy, s dodavateli, partnery i se zákazníky. Ideálním řešením proto je, když analýzy a výkazy, které mají jednotný styl prezentace dat, obdrží manažer v nadefinovaných intervalech s nastavenými parametry a filtry do svého mailového klienta. Mailování analýz a výkazů proto patří mezi další důležité funkce nástrojů Business Intelligence.