Hlavním zaměřením společnosti Boxmaker s.r.o. je  optimalizace obalového hospodářství jako celku a zajišťování dodávek obalů ve smyslu systémového dodavatele. Sortiment společnosti zahrnuje: obaly a obalové materiály z vlnité lepenky, fólie a plasty, ostatní obalové materiály, POP produkty, stroje a pomocná zařízení.

 

"Systém SAP Business One s oborovým řešením pro výrobce obalů je cestou, jak zajistit zastupitelnost pracovníků v menší firmě. Současně podporuje rozvoj naší společnosti"

Martin Lovčuk, ředitel společnosti


 

Společnost BOXMAKER s.r.o. podniká v oboru, kde je třeba rychle reagovat na požadavky zákazníků. Proto je třeba automatizovat podnikové aktivity v co největší možné míře. SAP Business One s oborovým řešením pro výrobu obalů Package21 tento požadavek splňuje.
 

SAPBusinessOne.png

Výhody systému SAP Busness One


.   Rychlejší zpracování poptávek s přesnou kalkulací

.   Efektivnější vyřizování zakázek i díky propojení na e-shop

.   Zvýšení produktivity výroby

.   Dostupnost analýz a hodnocení výsledků společnosti

.   Úkolování pracovníků na základě stavu podnikových procesů

.   Automatizace podnikových procesů společnosti

.   Garance dalšího rozvoje

 

Package21.png

Výhody modulu Package21


.   Zohlednění specifik výroby obalů

.   Rychlá a přesná kaluklace obalu

.   Přesná kalkulace ceny

.   Sledování platnosti kalkulací

.   Varianty technologií
.   Kontrola úplnosti

.   Úkolování pracovníků

 

Základní moduly


.   Definice obalu

.   Ukládací vzory na palety

.   Dopravní náklady

.   Výrobní postup

.   Kalkulace ceny

.   Odvádění práce

.   Paletová konta

.   Výsekové nástroje a štočky

.   Plánování expedice

.   Plánování výroby

 
 

(zdroj úvodního obrázku: www.boxmaker.cz)