Chropyňská strojírna, a.s. je významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě. Výrobní program společnosti je tvořen výrobou svařovacích a montážních přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, kontrolních zařízení, elektrorozvaděčů a elektroinstalacemi. Společnost zajišťuje služby v oblasti engineeringu a vedení projektů nejen pro nové průmyslové linky, ale také v oblasti jejich úprav či relokací. 

 

Manažerský systém Lighthouse21 odpovídá na otázky, jež ovlivňují produktivitu, výnosy a náklady společnosti. Umožňuje také rozpoznat příčiny těchto vlivů. Poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků.

 

Mezi základní výhody systému Lighthouse21 patří:

·         uživatelsky snadno obslužné grafické prostředí

·        vizualizace informací pro rychlou orientaci v datech

·        snadné nadefinování podnikových ukazatelů

·        různé formáty a struktury zobrazení analýz

·        zanoření od sumárních údajů k detailním

·        možnost vytváření on-line analýz

·        vysoká bezpečnost sdílení údajů

·        sdílení údajů z několika systémů současně (více datových zdrojů)

 

 

 

(zdroj úvodního obrázku: www.chropynska.cz)