Chropyňská strojírna, a.s. je významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě. Výrobní program společnosti je tvořen výrobou svařovacích a montážních přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, kontrolních zařízení, elektrorozvaděčů a elektroinstalacemi. Společnost zajišťuje služby v oblasti engineeringu a vedení projektů nejen pro nové průmyslové linky, ale také v oblasti jejich úprav či relokací.

Pro automatizaci podnikových procesů se společnost Chropyňská strojírna, a.s. rozhodla implementovat systém SAP Business One s oborovým řešením Prod21 pro strojní zakázkovou výrobu.
 

SAPBusinessOne.png

Výhody systému SAP Busness One

.   Rychlejší zpracování poptávek s přesnou kalkulací

.   Efektivnější vyřizování zakázek i díky propojení na e-shop

.   Zvýšení produktivity výroby

.   Dostupnost analýz a hodnocení výsledků společnosti

.   Úkolování pracovníků na základě stavu podnikových procesů
 

Prod21.png

Výhody modulu Prod21

.   Automatizace podnikových procesů
.   Úspora nákladů

.   Vyšší spolehlivost dodávek

.   Vyšší efektivita využití výrobních zdrojů

.   Nástroje pro hodnocení a motivaci pracovníků

.   Dostupnost grafických informací pro řízení výroby
 

Základní moduly

.   Plánování a řízení výroby
.   Klakulace výrobních nákladů
.   Odvádění práce on-line

.   Reporting a Výstrahy
.   Výrobní zakázka
.   Konfigurátor pro definici výrobků
.   Projekt

 

(zdroj úvodního obrázku: www.chropynska.cz)