Společnost SAP zveřejnila v říjnu letošního roku dlouho očekávnaou verzi SAP Business One 9.1. Stávající zákazníci po upgradování této verze mohou využít nové a vylepšené funkce. V následijícím textu Vám představíme několik novinek v oblasti administrace, účetnictví, prodeje a nákupu, řízení skladu, bankovního zpracování atd. 

Vybrané novinky ve verzi 9.1

 

Stornování faktury

•  pomocí opačného zápisu - již nemusíte dobropisovat chybné faktury

 

Vytvoření požadavku na nákupní objednávku

 

Přiřazení oprávnění skupině uživatelů

•  dříve se nastavení pro každého uživatele muselo kopírovat z příslušného vzoru

 

Správce může přidat, posouvat, nebo skrýt políčka v úlohách

•  lze využít zejména pro skupinu uživatelů, aby pracovaly s vlastní customizovanou úlohou (např. pro účetní, nákup...)

 

Export a import z excelu pomocí copy and paste

•  do Ecelu stačí vyplnit jen položky artiklů a množství - zbytek údajů se po vložení doplní automaticky

 

Rozdělení firmy na pobočky v rámci jedné databáze

•  díky tomu lze sledovat zvlášť údaje za mateřskou a dceřinné společnosti

 

Vlastní tabulka/číselník, genrátor dotazů, možnosti v paletce, nové políčko...

•  netřeba zadávat do vývoje IT programátorům potřebné změny v úlohách, zvládne to i Váš správce IT


Nákupní příležitosti

• nově lze, kromě prodeje, sledovat i příležitosti v oblasti nákupu, např.  zaznamenávat obchodní informace při jednání s dodavatelem, nebo průběh výběrového řízení - veškeré informace jsou tak zadány v systému

 

Interakce s Outlookem

• lze synchronizovat vybrané emily a korespondenci se systémem, nebo naopak kontkatní údaje obchodního partnera lze převést do kontaktů v emailovém účtu

 

 


 

 

Administrace

 

Rozšíření v oblasti odesílání e-mailů

•   umožňuje definovat a přiřadit e-mailové skupiny pro obchodní partnery, které budou použity jako distribuční seznamy při zaslání e-mailu danému obchodnímu partnerovi

•   lze automaticky vytvořit a odeslat PDF e-mailem při přidání dokladu

•   můžete přizpůsobit předmět a text e-mailu

Workflow

•   můžete přidat skupiny oprávnění jako účastníky úloh workflow

•   umožňuje specifikovat počáteční parametr v událostech spuštění nebo událostech podmíněného spuštění

Skupiny oprávnění

•   oprávnění nyní můžete definovat podle skupiny oprávnění, která je použije pro všechny uživatele v dané skupině

 

Účetnictví

 

Vylepšení v rozšířeném nalezení účtů hlavní knihy

•   náhled Rozšířených pravidel nalezení účtu HK nyní můžete exportovat do tabulky MS ExceL

•   do okna Rozšířená pravidla nalezení účtu HK bylo přidáno nové tlačítko Kritéria nalezení

Více poboček

•   tato funkce umožňuje pracovat ve všech pobočkách s jednou firemní databází, ale pouze s daty, ke kterým máte oprávnění

Dlouhodobý majetek

•   tato funkce nyní umožňuje Stornovat odpisové běhy

•   Převodu informací nákladového účetnictví z dokladů - v oknech Vyřazení a Manuální odpisy můžete zvolit, aby se z dokladu přenesly informace o projektu a pravidle rozdělení

•   byla přidána možnost vytvořit zápisy do deníku pro převod majetku v libovolný okamžik

 

Obchodní partneři

 

•   lze zobrazit zůstatky příjmů materiálů a objednávek pro obchodního partnera dodavatele

•   při vytváření nové kampaně založené na stávající kampani budou všichni obchodní partneři stávající kampaně zkopírováni do nové kampaně, bez ohledu na cílovou skupinu použitou v kampani

 

Prodej a nákup

 

•   Rámcových smlouvách můžete zvolit způsob platby

•   Výkaz vyplnění rámcových smluv můžete spustit podle skupin a vlastností obchodních partnerů

 

Bankovní zpracování

 

Ikona Metody platby

•   do oken Došlá platba a Odeslaná platba byla přidána ikona Metody platby, která umožňuje přímý přístup k oknu Metody platby

Povolení záporných plateb v asistentovi plateb

•   v asistentovi plateb nyní můžete platit doklady se zápornou celkovou částkou

 

Řízení skladu

 

Více měrných jednotek (MJ)

•   funkce Více měrných jednotek byla rozšířena a podporuje hmotnostní koeficient.

Ceníky

•   informace Snížit o cenách MJ nyní můžete kopírovat mezi položkami

Metoda ocenění pro sériová čísla / šarže

•   kromě metod ocenění Pohyblivá průměrná cena, standardní cena a FIFO můžete

nyní v kontinuálním vedení zásob použít metodu ocenění pro sériová čísla / šarže

Skladová místa

•   přiřazení skladových míst nyní můžete spravovat na základě maximální hmotnosti

Rozšíření přípravy k odběru a balení

•   nově lze vytvářet seznamy přípravy k odběru pro montážní zakázky a požadavky na přeskladnění zásob

•   můžete generovat nebo zobrazovat seznamy přípravy k odběru prostřednictvím obsahových menu v prodejních fakturách před dodávkou, požadavcích na přeskladnění zásob a montážních zakázkách

•   Asistentu generování seznamu materiálu k odběru můžete seznamy přípravy k odběru rozdělit podle následujících položek: Obchodní partner, Druh dokladu, Doklad, Skupina artiklů, Artikl

 

Výroba

 

Zdroje

•   modul Zdroje je rozšířením modulu Výroba. Společně poskytují základní platformu pro správu výrobních procesů v SAP Business One

Kusovník a Montážní zakázka

•   kromě položek artiklů můžete nyní do všech kusovníků zahrnout položky typu Zdroj, které umožňují zaznamenávat kapacitu, a položky typu text

•   byl přidán nový sloupec pro účet nedokončené výroby, který umožňuje přiřadit standardní účet nedokončené výroby každé položce nebo zdrojové komponentě

•   nový sloupec Dodatečné množství umožňuje zaznamenávat spotřebu zdrojů a položek nad rámec spotřeby, která je odvozena přímo z kusovníku

•   pořadí řádek v okně Kusovník nyní můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů

•   do kusovníku nyní můžete přidat uživatelská pole, která se následně projeví v montážních zakázkách

Výroba

•   správa komponent pro kusovník – tato nová funkce umožňuje aktualizovat kusovníky v dávkách

•   do okna Kmenová data artiklu byla přidána záložka Výrobní data, která podporuje informace související s výrobou

•   Zpracování vedlejšího produktu – manuální metoda výdeje je nyní podporována pro komponenty vedlejších produktů v montážních zakázkách a projevuje se v příjmu z výroby. Tato novinka umožňuje manuálně aktualizovat náklady vedlejšího produktu, pokud to bude potřeba

Asistent MPR

•   nově můžete zahrnout další datové zdroje a filtrovat je podle potřeby

•   můžete vybrat více prognóz MRP pro doporučení MRP; prognózy MRP navíc mohou podporovat položky s nulovým množstvím

•   v doporučení zakázek můžete měnit typ zakázek


 


 

 

Kompletní přehled novinek SAP Business One zde...