Naše společnost Info21 využívá při vývoji software nejnovější verze vývojových nástrojů společnosti Microsoft. Nyní používáme novou verzi Visual Studio 2019.

 

Co nového Visual Studio nabízí?

  • Vývoj: Zlepšení výkonu, okamžitého vyčištění kódu a lepších výsledků hledání vám umožní soustředit se na výkon a zvýšit produktivitu.
  • Spolupráce: Využijte přirozenou spolupráci pomocí pracovního postupu Git-First, úprav a ladění v reálném čase a revizí kódu přímo v aplikaci Visual Studio.
  • Ladění: Zvýrazněte a přejděte na konkrétní hodnoty, optimalizujte využití paměti a proveďte automatické snímky provádění vaší aplikace.