Společnost ROLTECHNIK a.s. je zavedenou značkou koupelnového vybavení v České republice. Vývojem a výrobou koupelnového vybavení se zabývá více než 20 let. Společnost také distribuje své produkty do více než 15-ti evropských zemí, včetně Německa, Rakouska a Švýcarska. Sortimentu firmy nabízí řešení pro každou koupelnu. Při vývoji a výrobě je kladen velký důraz na uplatňování moderních systémů řízení kvality a ohleduplnost k životnímu prostředí. Společnost ROLTECHNIK a.s. je držitelem certifikátů kvality a environmentálního managementu podle mezinárodních norem. Dceřiná společnost Roltechnik a.s. v Polsku se  pro automatizaci podnikových procesů rozhodla implementovat manažerský systém Lighthouse21.

Manažerský systém Lighthouse21 odpovídá na otázky, jež ovlivňují produktivitu, výnosy a náklady společnosti. Umožňuje také rozpoznat příčiny těchto vlivů. Poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků.


 

Mezi základní výhody systému Lighthouse21 patří:
 

·         uživatelsky snadno obslužné grafické prostředí

·        vizualizace informací pro rychlou orientaci v datech

·        snadné nadefinování podnikových ukazatelů

·        různé formáty a struktury zobrazení analýz

·        zanoření od sumárních údajů k detailním

·        možnost vytváření on-line analýz

·        vysoká bezpečnost sdílení údajů

·        sdílení údajů z několika systémů současně (více datových zdrojů)

 


 

(zdroj úvodního obrázku: www.roltechnik.cz)