Společnost KART Zlín, s.r.o. je firma působící na trhu s obalovými prostředky jako středně velký zpracovatel vlnité lepenky a výrobce kartonáže. V moderním závodě v Holešově u Zlína vyrábí především kartonáž z vlnitých lepenek. Při výrobě se používají technologie splňující požadavky na kvalitu, bezpečnost a ekologii.

Společnost  KART Zlín, s.r.o. rozšiřuje portfolio služeb a produktů tak, aby její zákazníci dostali komplexní dodávku obalových materiálů od návrhu řešení až po vlastní realizaci. Tomuto rozvoji musí odpovídat i rozvoj informačních technologií, což je nyní zajištěno implementací systému SAP Business One. SAP Business One s nádstavbou Package21 pro výrobu obalů představuje otevřený systém, ve kterém je možné řešit výrobu obalů i další rozvoj v budoucnosti. 

"Společnost KART Zlín se snaží rozšiřovat portfolio služeb a produktů, tak aby její zákaznici dostali komplexní dodávku obalových materiálů od návrhu řešení až po vlastní realizaci. Tomuto rozvoji musí odpovídat i rozvoj informačních technologií, což je nyní zajištěno díky systému SAP Business One.
 

Systém SAP Business One s oborovým řešením pro výrobce obalů nám umožňuje dosáhnout vyšší produktivitu práce a plnit vyšší  nároky zákazníků na ceny a termíny."
 

Jiří Kobliha, ředitel společnosti KART Zlín s.r.o.

 


 

SAPBusinessOne.png

Výhody systému SAP Busness One


.   Rychlejší zpracování poptávek s přesnou kalkulací

.   Efektivnější vyřizování zakázek i díky propojení na e-shop

.   Zvýšení produktivity výroby

.   Dostupnost analýz a hodnocení výsledků společnosti

.   Úkolování pracovníků na základě stavu podnikových procesů

.   Automatizace podnikových procesů společnosti

.   Garance dalšího rozvoje

 

Package21.png

Výhody modulu Package21


.   Zohlednění specifik výroby obalů

.   Rychlá a přesná kaluklace obalu

.   Přesná kalkulace ceny

.   Sledování platnosti kalkulací

.   Varianty technologií
.   Kontrola úplnosti

.   Úkolování pracovníků


 

Základní moduly


.   Definice obalu

.   Ukládací vzory na palety

.   Dopravní náklady

.   Výrobní postup

.   Kalkulace ceny

.   Odvádění práce

.   Paletová konta

.   Výsekové nástroje a štočky

.   Plánování expedice

.   Plánování výroby

 

(zdroj úvodního obrázku: www.umimeobaly.cz)