Společnost Smurfit Kappa je jedním z předních výrobců papírových obalů, který působí ve 32 zemích světa. Smurfit Kappa je zavedeným výrobcem obalů z vlnité lepenky, jež získává většinu surovin z vlastních papíren. Kromě vlnité lepenky a kartonu dále vyrábí grafické desky, pevné desky a obaly z pevných desek. Zaměřují se na potřeby zákazníků prostřednictvím tržního přístupu zaměřeného na optimalizaci ceny obalů. 

 

Manažerský systém Lighthouse21 odpovídá na otázky, jež ovlivňují produktivitu, výnosy a náklady společnosti. Umožňuje také rozpoznat příčiny těchto vlivů. Poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků.
 

 

Mezi základní výhody systému Lighthouse21 patří:

·        Uživatelsky snadno obslužné grafické prostředí

·        Vizualizace informací pro rychlou orientaci v datech

·        Snadné nadefinování podnikových ukazatelů

·        Různé formáty a struktury zobrazení analýz

·        Zanoření od sumárních údajů k detailním

·        Možnost vytváření on-line analýz

·        Vysoká bezpečnost sdílení údajů

·        Sdílení údajů z několika systémů současně (více datových zdrojů)

 

 

 

(zdroj úvodního obrázku: www.smurfitkappa.com)