Společnost VÚHŽ a.s. se zabývá malosériovou a středněsériovou výrobu odlitků z legovaných a nerez ocelí, speciálních litin, niklových slitin a dalších nestandardních materiálů. Zabývá se výrobou plných i válcovaných profilů, odlitků a vyrábí elektromagnetické hladinoměry. Specializují se na odlévání výrobků nebo polotovarů válcového tvaru.  Produkty společnosti VÚHŽ a.s. jsou výsledkem více než dvacetiletého působení v oboru.
Manažerský systém Lighthouse21 odpovídá na otázky, jež ovlivňují produktivitu, výnosy a náklady společnosti. Umožňuje také rozpoznat příčiny těchto vlivů. Poskytuje nástroje pro motivaci pracovníků na základě podnikových ukazatelů. Zajišťuje podporu při rozhodování řídících pracovníků.


 

Mezi základní výhody systému Lighthouse21 patří:
 

·         uživatelsky snadno obslužné grafické prostředí

·        vizualizace informací pro rychlou orientaci v datech

·        snadné nadefinování podnikových ukazatelů

·        různé formáty a struktury zobrazení analýz

·        zanoření od sumárních údajů k detailním

·        možnost vytváření on-line analýz

·        vysoká bezpečnost sdílení údajů

·        sdílení údajů z několika systémů současně (více datových zdrojů)