(zdroj: sap.com/news) Malé a střední podniky (SME)sází na technologické inovace a větší spolupráci se zahraničím, a to i v České republice. Společnosti SAP a Oxford Economics oznámily výsledky průzkumu realizovaného v rámci výzkumného programu Oxford Economics, sponzorovaného právě firmou SAP. Ty ukazují, že SME na celém světě a napříč různými odvětvími významným způsobem mění své obchodní modely, produkty a strategie přístupu na trh, a díky investicím do technologií zlepšujících operace a zvyšujících efektivitu navíc konkurují větším firmám.

 

Studie, jež vznikla na základě dotazování 2 100 představitelů malých a středních podniků v 21 zemích, včetně České republiky, ukazuje přesvědčení SME o tom, že jsou dostatečně vybaveny na úspěšné konkurování větším firmám a dokonce oproti nim mají jisté výhody. Výsledky průzkumu vyvracejí některé zažité stereotypy o tom, že malé společnosti jsou lokálními či regionálními entitami a ve velké míře trpí technofobií. Průzkum se týkal společností z celého světa s ročním obratem pohybujícím se mezi 20 – 750 miliony amerických dolarů.

 


„Hlavním zjištěním studie je to, že úspěšné malé a středně velké podniky jsou stejně jako velké nadnárodní korporace ovlivněny rostoucí globalizací, nelítostnou konkurencí a informovanějšími zákazníky na nových trzích. V novém mezinárodním, respektive globálním, prostředí potřebují SME stále častěji k dosažení svých cílů, rozvoji obchodu a konkurenceschopnosti prostředky, které poskytují technologické inovace a obchodní sítě.“

 

Eric Duffaut, preident Global Ecosystem and Channels společnosti SAP
 


 

zdroj článku a více informací o studii zde: sap.com/news