Společnost  UNIPAP a.s. je významným výrobcem průmyslových obalů. Výrobní sortiment zahrnuje produkty z lepeny, plastu a ze dřeva. Díky schopnosti dodávat kombinované obaly je společnost UNIPAP a.s. schopna uspokojit náročné potřeby automobilového, elektro-technikcého i strojírenského průmyslu.


Pro automatizaci podnikových procesů se společnost UNIPAP a.s. rozhodla implementovat systém SAP Business One s oborovým řešením Package21 pro výrobce obalů. Společnost Info21, spol. s r.o. poskytuje oborové softwarové řešení Package21 ve spojení s podnikovým systémem SAP Business One. Jedná se o moderní systém určený pro automatizaci obchodních, výrobních i ekonomických procesů se zohledněním specifik výroby obalů.

 

SAPBusinessOne.png

Výhody systému SAP Busness One


.   Rychlejší zpracování poptávek s přesnou kalkulací

.   Efektivnější vyřizování zakázek i díky propojení na e-shop

.   Zvýšení produktivity výroby

.   Dostupnost analýz a hodnocení výsledků společnosti

.   Úkolování pracovníků na základě stavu podnikových procesů

.   Automatizace podnikových procesů společnosti

.   Garance dalšího rozvoje

 

Package21.png

Výhody modulu Package21


.   Zohlednění specifik výroby obalů

.   Rychlá a přesná kaluklace obalu

.   Přesná kalkulace ceny

.   Sledování platnosti kalkulací

.   Varianty technologií
.   Kontrola úplnosti

.   Úkolování pracovníků

 

Základní moduly


.   Definice obalu

.   Ukládací vzory na palety

.   Dopravní náklady

.   Výrobní postup

.   Kalkulace ceny

.   Odvádění práce

.   Paletová konta

.   Výsekové nástroje a štočky

.   Plánování expedice

.   Plánování výroby

 


(zdroj úvodního obrázku: www.unipap.cz)