Společnost Info21 převedla klienty aplikace WMS21 na platformu Android. Nyní můžou zákazníci Info21 se systémem SAP Business One pro SAP HANA zpracovávat skladové pohyby na mobilních  terminálech s operačním systémem Android. Mohou tak využít širokou nabídku mobilních terminálů a šetřit náklady díky příznivějším cenám.