V předchozích číslech nám představil Petr Dobšovič ze společnosti Info21, spol. s r.o. program Package21, který nabízí výrobcům obalů. Zaměřili jsme se na konfiguraci, kalkulaci obalů. Dále na řízení skladů s podporou čárových kódů a přenosných terminálů. Nyní probereme detailněji otázku odvádění výroby v reálném čase s podporou software.

 

V čem je odvádění výroby v reálném čase specifické?

Ve většině společností se výroba odvádí v informačním systému zpětně až po dokončení vlastní výroby. V případě odvádění v reálném čase se do systému zadá zahájení výroby a zvlášť dokončení výroby, kdy systém spočte uplynulý čas. Odvádění výroby se do systému zadává tedy v době, kdy se vyrábí. Navíc je možné do systému připojit i stroje a pak se automatizovaně počítají i vyrobené kusy.

 

A jak akceptují tento přístup výrobní společnosti? Není to pro ně moc revoluční změna?

Naše společnost Info21 zaváděla odvádění výroby v reálném čase v řadě výrobních společností. Je třeba přesvědčit vedení společnosti o přínosech tohoto přístupu a překonat zažitý stereotyp, že „u nich to nepůjde“. Většinou se obávají, že pracovníci u strojů nebudou odvádění zvládat, nebo že to zabere moc času. Zkušenosti ukazují, že odvádění v reálném čase nepředstavuje velký problém. Není třeba se toho bát.

 

Co je tedy potřeba zajistit, aby se výroba odváděla v reálném čase?

Na jedné straně je třeba zajistit infrastrukturu pro odvádění práce. To znamená pracovní stanice nebo terminály u strojů, čtečky čárového kódu pro snímání výrobního příkazu a pro výdej materiálu. Na druhé straně je třeba připravit organizaci práce. plánování výroby musí jít na jednotlivé stroje fronta uvolněných výrobních příkazů se zajištěným materiálem. Ve frontě je důležité pořadí, v jakém se mají výrobní příkazy odvádět. Dále je třeba nadefinovat typy režijních prací, typy přerušení, typy materiálových vad a neshod, které je možné v odvádění nahlásit. Nakonec je třeba vyškolit pracovníky na nový styl práce.

 

Jak tedy vypadá práce lidí ve výrobě?

Nejdříve pracovníci zaznamenají příchod na pracoviště. Dále zahájí „Nastavování“ nebo „Výrobu“ prvního výrobního příkazu z fronty práce, která se nabízí na terminálu. V případě potřeby, může výrobu přerušit a uvést důvod přerušení např. porucha stroje. Systém automaticky počítá čas od zahájení po ukončení každé transakce. Při ukončení „Výroby“ se zadávají dobré kusy, zmetky a důvod vady, důvod neplnění normy a příznak, že je operace ukončena. Zobrazuje se i norma práce. Po ukončení operace se tato automaticky vyřadí z fronty práce na stroji. Současně při odvádění výroby je třeba vydat materiál, kdy se postupně pomocí čtečky zadají palety s lepenkou. Při odvádění výrobních příkazů si strojník vytiskne Paletové štítky pro označování jednotlivých palet s výrobky. Pracovníci mohou odvádět i režijní práce, absence, dovolené i práce na různých projektech.

 

Jak se dají využít získané údaje o výrobě?

Zaprvé vedoucí výroby vidí, co se na kterém stroji vyrábí a kdo tam pracuje. Má tedy přehled o aktuální situaci a může případně provést změny v plánu. Za druhé dostává přesné informace pro hodnocení výroby. U nás se většinou pracovníci hodnotí podle plnění norem. To ale není vždy dostačující. Mohu uvést zjednodušující příklad, kdy pracovník dvě hodiny plní normu na 140% a pak jde pomáhat do skladu. Můžeme se inspirovat ve „Štíhlé výrobě“, kde se analyzuje ukazatel OEE efektivita výrobních zdrojů. Zde se porovnává fond práce se součtem normované práce odvedené např. za směnu a ponížené o čas strávený na neshodách. Tento ukazatel je možné využít při hodnocení pracovníků a pro jejich motivování. Zajímavé údaje poskytuje i analýza přerušení a analýza neshod.

 

Kde vidíte přínosy odvádění výroby v reálném čase?

Hlavním přínosem odvádění výroby v reálném čase je úspora lidské práce. Dále je to poskytování aktuálních informací o stavu a pohybu materiálů a výrobků ve výrobě. Současně může přinést nové principy pro motivování pracovníků ve výrobě.

 

Autorka rozhovoru: Hana Žižková, časopis Packaging, 4/2013