Oborové řešení Prod21, ve spojení s podnikovým systémem SAP Business One, je určené pro moderní řízení zakázkově orientované výroby
.

V současné době čelí výrobní společnosti výzvám ve všech oblastech podnikání. Období růstu nyní střídá období stagnace, které je charakteristické tlakem konkurence, tlakem zákazníků na snižování cen a zkracování dodacích termínů. Proto obstojí jen ti, kteří se dovedou nejlépe přizpůsobit nové situaci. Rozhodující bude vyšší produktivita práce s cílem snížit náklady, spokojenost zákazníků s cílem udržet si stávající zákazníky a získat nové, motivace pracovníků s cílem dosáhnout vyšší přidané hodnoty za pracovníka. Zvládnout tyto výzvy není snadné, k tomu Vám může pomoci vhodný informační systém a vhodné metody řízení výroby.

Prod21
je určen pro zakázkovou výrobu v těchto oborech:

Plastikářský průmysl

Strojírenský průmysl

Elektrotechnický průmysl


Nadefinujte
zakázku snadno a rychle


Ve struktuře zakázky můžete nadefinovat sestavy, podsestavy a díly, které patří jen této zakázce.


Kalkulujte
skutečné náklady na zakázku

K dispozici máte detailní strukturu nákladů na výrobek, která zahrnuje náklady na materiál a výrobu.


Řiďte výrobu přesně podle zakázky


Nástroje pro řízení a hodnocení průběhu zakázky pro hodnocení efektivity výroby.


Plánujte výrobu opravdu zakázkově


Zakázky jsou řazeny tak, aby se optimálně využily výrobní stroje a byly splněny dohodnuté termíny.


V systému Prod21 jsou uplatněny moderní metody řízení výroby jako jsou "štíhlá výroba" a "teorie úzkých míst"


Plánování výroby hodnotí dostupnost strojů, materiálů i nástrojů. Je možné plánovat výrobu dle zakázek nebo výrobu na sklad a jejich kombinaci. Systém dále řadí zakázky na jednotlivé stroje tak, aby byly optimálně využity a byly splněny dohodnuté termíny. Na každém stroji se vytváří fronta práce, kdy je možné ručně měnit pořadí zakázek. K dispozici jsou grafy a sestavy pro hodnocení plánu výroby. Plán výroby je podkladem pro objednávání materiálu. Objednávka může mít vazbu na výrobní příkaz. Při plánování se hodnotí i nastavení pojistných zásob výrobků a materiálů.


Kalkulace slouží ke kalkulaci plánovaných i skutečných nákladů výroby. K dispozici je detailní struktura nákladů na výrobek, která zahrnuje náklady na materiál, náklady na kooperace a výrobní náklady s členěním na strojní, mzdové a režijní náklady. Členění nákladů je možné nadefinovat uživatelsky. Kalkulace je možné zobrazit ve struktuře celé zakázky. Je možné porovnávat dvě kalkulace mezi sebou. Systém porovnává plánované a skutečné náklady.


Zakázka/Projekt umožňuje definovat víceúrovňovou strukturu výrobní zakázky a technologické operace na všech úrovních zakázky. Tyto jsou podkladem pro kalkulaci, plánování a řízení výroby. Ve struktuře zakázky je možné definovat sestavy, podsestavy a díly, které patří jen této zakázce. U zakázkově orientovaných položek není nutná předchozí definice v modulu technické přípravy výroby. Modul TPV slouží pro definici typizovaných dílů a výrobků nebo polotovarů vyráběných na sklad.

Reporting/Výstrahy poskytuje celou sadu analýz a sestav. Tyto jsou podkladem pro řízení a hodnocení výroby. Současně se automaticky generují výstrahy a předávají příslušným pracovníkům ve formě zásobníků práce (úkolovníků).

Odvádění práce on-line umožňuje odvádět výrobu na pracovištích na terminálech v reálném čase. Pracovníci snímají začátek a konec každé výrobní operace. Systém spočte odvedený čas a poskytuje přesné údaje pro hodnocení a motivaci pracovníků např. plnění norem, využití fondu práce, případně zmetkovitost.


Řízení výroby
poskytuje nástroje pro řízení a hodnocení průběhu zakázky tak, aby byl dodržen slíbený termín dokončení. Díky vizualizaci získáte snadnou orientaci přes celou strukturu zakázky. V modulu se také vydává materiál a díly do výroby. Modul umožňuje odesílání výroby na kooperace a vracení z kooperací. Materiálový tok může být evidován a řízen s podporou čárových kódů a přenosných terminálů. Díky vazbě na účetnictví se účtuje o stavu nedokončené výroby. K dispozici je celá řada sestav a analýz pro hodnocení efektivity výroby.

Konfigurátor pro definici výrobků a jejich variant je dalším specifickým nástrojem pro podporu potřeb zákazníků. Po konfiguraci z možných voleb se automatizovaně vygeneruje struktura výrobků ve výrobě. Řízení projektů slouží pro řízení dlouhodobých zakázek s možností definování rozpočtu a sledování nákladů na celý projekt. U projektu se definuje harmonogram předávání a fakturace projektu. Specifické pro projekt je sledování nedokončené výroby.


Prod21
se přizpůsobí specifickým potřebám zákazníků tak, aby podpořil i Vaše konkurenční výhody. Více informací naleznete v naší produktové Akademii...

Návratnost investic do nových technologií musí být garantována požadovanými přínosy. Rozhodující je vyšší produktivita práce s cílem snížit náklady, dodržení termínů a tím i spokojenost zákazníků s cílem udržet si stávající zákazníky a získat nové, motivace pracovníků s cílem dosáhnout vyšší přidané hodnoty za pracovníka. Systém Prod21 Vám díky struktuře výrobní zakázky umožní nadefinovat zakázku snadno a rychle, plánovali a řídili výrobu opravdu zakázkově a kalkulovali skutečné náklady na zakázku. Odpadají tak úkony, které jsou nutné spíše u typizované výroby, tedy příjmy a výdeje dílů na sklad.

Hlavní přínosy systému Prod21:

Automatizace podnikových procesů

Automatizace podnikových procesů

Vyšší efektivita využití výrobních zdrojů

Vyšší efektivita využití výrobních zdrojů

Vyšší spolehlivost dodávek

Vyšší spolehlivost dodávek

Nástroje pro hodnocení pracovníků

Nástroje pro hodnocení pracovníků

Úspora nákladů

Úspora nákladů

Grafické informace pro řízení výroby

Grafické informace pro řízení výroby

Vztahy předávání dat v systému Prod21


SAP Business One

On-line odvody práce

Technologické postupy

Výrobní příkazy a zakázky

Skutečná spotřeba materiálu

Podpůrné číselníky
Rozvrhování a řízení výroby

Pokročilé kapacitní pánování

Sběr technolog. parametrů

Nahrávání řídících programů

Vizualizace výroby, KPI, OEE

Správa nástrojů a řízení údržby


Výroba

Sběr technologických dat

Sledování stavu strojů

Fronta práce

Souborové přílohy

Řídící programyZákladní funkce systému Prod21
.

.

Sběr dat z výroby

Sběr dat z výroby

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby

Kalkulace výrobních nákladů

Kalkulace výrobních nákladů

Výrobní zakázka a Pojekt

Výrobní zakázka a Pojekt

Konfigurátor pro definici výrobků

Konfigurátor pro definici výrobků

Sledování rozpracované výroby

Sledování rozpracované výroby

Reporting a Výstrahy

Reporting a Výstrahy

Vizualizace výroby

Vizualizace výroby

Klíčové ukazatele výkonosti

Klíčové ukazatele výkonosti

Řízení kvality

Řízení kvality

Výrobní logistika

Výrobní logistika

Odvádění práce on-line

Odvádění práce on-line

Dnes již nemůžete obstát v konkurenčním boji bez informačního systému, který optimalizuje výrobní procesy přesně na míru Vašemu podnikání

  

  

  

  

Tok výroby

Materiálové provedení

Fronta práce

Fronta práce - graf


Naši zákazníci


Společnost ERKA METALTEC s.r.o. je výrobcem osvědčených a mimořádně stabilních kovových skříní a regálových systémů. Je dcerou rakouského rodinného podniku. Více...


Společnost Shimano Czech Republic, s.r.o. je předním světovým výrobcem kvalitních cyklystických komponentů, rybářského vybavení a dalších sportovních potřeb. Více...


Společnost Plastkon product s.r.o. z Jesenicka navrhuje, vyvíjí a vyrábí plastové výrobky. Specializují se na potřeby pro zahradu, domácnost i volný čas. Více...


Hlavním zaměřením společnosti Slavia Production Systems a.s. je konstrukce a výroba širokého sortimentu speciálního nářadí, strojů, přístrojů a technologi výrobních linek. Více...

 


"Náš bývalý software byl založený na DOS platformě a jeho nahrazení bylo více než nutné. SAP jsem si vybrali kvůli dobré pověsti a možnosti jeho širokého využití nezávisle na specializaci společnosti."

Martin Gavenda, finanční ředitel Shimano Czech Republic, s.r.o.
 

 


 

 


"Po třech letech používání SAP Business One můžeme tento systém doporučit dalším zákazníkům. Jeho využití nás vedlo ke stabilnímu užívání systému, které podpořilo naše obchodní rozhodování."

Martin Gavenda, finanční ředitel Shimano Czech Republic, s.r.o.
 

 


 

 


"Po několika letech používání systému SAP Business One lze ocenit to, že je systém opravdu určený pro střední firmu a usnadňuje tak práci našim pracovníkům. Současně je důležité, že podporuje naše rostoucí požadavky tak, jak se rozvíjí i naše společnost, která roste každý rok o 30%."

Jaroslav Ševčík, ekonom společnosti Plastkon product s.r.o.
 

 


 

 


"Systém SAP Business One s oborovým řešením pro výrobu přinesl integraci a automatizaci našich podnikových procesů. Při zavádění byly dodrženy jak  dohodnuté termíny, tak rozpočet."

Jaroslav Ševčík, ekonom společnosti Plastkon product s.r.o.