Provozujte svůj byznys se SAP Business One v Cloudu


Se SAP Business One Cloud získáte komplexní podnikový systém SAP Business One s dodávkou softwaru jako služby, nabízející flexibilní alternativu k využívání tradiční, v podniku umístěné infrastruktury a permanentních licencí. To vše za pravidelné předplatné, které pokrývá software, službu i podporu.

Bezpečný provoz

Zajištění bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů při správě podnikových systémů. Také při provozování systému SAP Business One v Cloudu jsou zohledněny bezpečnostní aspekty jako ochrana přístupu k systému, ochrana proti počítačovým virům, archivace dat, garance obnovy systému v případě havárie, kontinuální správa a monitorování systému.

Flexibilní změna licencí

SAP Business One Cloud je vytvořen s důrazem na flexibilitu, takže s vývojem Vašich potřeb můžete zároveň přizpůsobovat a rozšiřovat dané řešení. Díky SAP Business One v Cloudu získáte schopnost rychlé reakce na nové příležitosti. S Cloudem máte také zajištěné automatické aktualizace systému, které poskytují výhodu průběžné inovace. Můžete tedy využívat novou…

Rychlá implementace

Díky tomu, že je dodáván jako služba, je určen k hladkému, rychlému nástupu používání. To znamená, že jej budete schopni zavést a používat v řádu několika týdnů s minimálním rušivým dopadem na Vaše provozní činnosti. Řešení založené na Cloudu Vám pomůže rychleji racionalizovat procesy, zvýšit efektivitu…

Úspora nákladů

Bez nutnosti údržby a podpory softwaru nebo správy technické infrastruktury jsou celkové náklady na vlastnictví nižší a Vaši IT zaměstnanci mohou své úsilí nasměrovat na priority, které přinášejí přidanou hodnotu. Vede tedy ke snížení investic a minimalizaci režijních nákladů IT díky eliminaci potřeby najímat zkušené IT pracovníky.

Výše předplatného je dostupná, srozumitelná, transparentní a předem známá, což je nesporným přínosem při řízení Vašich peněžních toků. Platební podmínky se zakládají na počtu uživatelů a délce uzavřené smlouvy, která začíná na dvanácti měsících, takže si můžete svou službu uzpůsobit tak, aby přesně vyhovovala Vašemu podnikání. A náš model provozních výdajů (OPEX) Vám pomůže plánovat a poskytne flexibilní podporu pro neustále se měnící podnikatelské prostředí.

SAP Business One v Cloudu Vám usnadní expanzi Vašich podnikatelských operací do zahraničí, a to díky dostupnosti 43 lokálních verzí v 27 jazycích.

Správa systému SAP B1 v Cloudu

Info21 Vám poskytne veškerou technickou infrastrukturu v datových centrech s optimálně konfigurovanými servery a potřebným softwarem.

Podpora zahrnuje pohotovost a reakční dobu na poskytnutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie. Jsou možné tyto varianty podpory:

 • 9/5 (Po–Pá 8:00–17:00)
 • 16/5 (Po–Pá 6:00–22:00)
 • 24/7 (Po–Ne 00:00–23:59)

Správa systému SAP Business One v Cloudu zahrnuje:

 • vlastní administraci systému SAP Business One
 • administraci Windows a SUSE Linux, VMWare
 • administraci databáze SAP HANA
 • zálohování serverů a archivaci dat
 • řešení znalostních dotazů uživatelů
 • provoz v datacentru
 • instalaci nových verzí
 • obnovu systému v případě potřeby
 • testování obnovy systému