Změňte styl řízení a rozhodování

s podporou analytických funkcí SAP HANAVýkonnost systému Business One pro SAP HANA® je nyní

umocněna silou rychlého zpracování dat "in-memory computing"

a analýzou hromadných dat (Big Data).


Simulace a analýzy v reálném čase

Výrazně zlepšuje reakční schopnost plánování, prodeje, výroby i finančních procesů

Kritické podnikové ukazatele (KPI)

Rychlejší přehled o podniku a v důsledku toho lepší rozhodování s předpověditelnějšími výstupy

Snížené náklady na vlastnictví IT

Jednotná platforma pro transakce i analýzy znamená úsporu nákladů na informační technologie

SAP Business One, verze pro databázi SAP HANA, přináší nové inovace, které umožňují vytvářet komplexní analýzy v reálném čase se zpracováním velkého objemu dat. Díky těmto inovacím máte snadný přístup ke kritickým informacím, které jsou podkladem pro neustálé zlepšování rozhodujících procesů Vaší společnosti. Díky jednotné platformě pro transakce i analýzy budete schopni plánovat i provádět simulace v reálném čase a měřit kritické podnikové ukazatele (KPI). SAP HANA je databáze s "IN-RAM" technologií zpracování dat. Umožňuje zpracování obrovského množství dat v reálném čase přímo v paměti serveru.


Pracovní plocha ve formě kokpitů

V systému SAP B1 pro SAP HANA si můžete nastavit kokpity pro jednotlivé role uživatelů.

K dispozici máte předdefinované procesy pro obchod, nákup, finance a řízení skladu.

Na pracovní plochu můžete umístit analýzy, grafy a KPI ukazatele z galerie připravených objektů.

Návrhář komplexních analýz Vám umožní nadefinovat vlastní KPI ukazatele a dashboardy.

Využít můžete také objekt pro zobrazení výstrah a hlášení ze schvalovacích procesů nebo objekt pro zobrazení posledně měněných dokladů.

Kokpity Vám poskytnou snadný přístup k informacím. Uživatelé se pak mohou efektivně orientovat v informacích.

Efektivní hledání informací

Panel pro hledání poskytuje jednoduchý přístup ke všem důležitým údajům v systému SAP Business One

Díky této funkci můžete hledat důležité podnikové informace stejně jako, když hledáte něco na internetu.

Je intuitivní a nevyžaduje velké znalosti uživatelů o struktuře a uložení podnikových daty. Například pokud zadáte při hledání číslo výkresu, systém Vám najde všechny nabídky, kusovníky, artikly i výrobní objednávky, kde se tento výkres vyskytuje.

Můžete si nadefinovat vlastní šablony pro hledání, které specifikují jen některé moduly a funkce systému. Nemá například smyl hledat výkres v účetnictví.

Při hledání dat lze filtrovat údaje za zvolené období.

Panel hledání díky technologii SAP HANA Vám najde požadované informace okamžitě.Návrhář komplexních analýz

I když SAP Business One obsahuje galerii připravených analýz a KPI ukazatelů, můžete si nadefinovat vlastní podle Vašich specifických potřeb. K tomu slouží Návrhář komplexních analýz.

Můžete si nadefinovat vlastní KPI ukazatele a dashboardy.

K dispozici máte sadu datových zdrojů ve formě kalkulačních pohledů. Dále předdefinované ukazatele, filtry a dimenze , za které se ukazatele hodnotí. Můžete si nadefinovat i vlastní datový zdroj, ukazatele, filtry a dimenze. Pro dashboard určíte styl zobrazení např. ve formě tabulky, sloupcového, koláčového nebo čárového grafu atd.

Systém tak umožní analyzovat Vaše specifické požadavky.

Pevné rezervace

V systému SAP Business One je možné v parametrech zapnout funkci pevných rezervací. Pak se dostupné zásoby na skladech rezervují na jednotlivé zakázky odběratelů.

Systém kontroluje, že je zásoba vydaná na zakázku odběratele s rezervací.

Je možné pomocí tahem myši převádět rezervaci mezi zakázkami. Je možné definovat pořadí zakázek podle data dodání, priority zákazníků nebo částky. Můžete tedy řešit důležité zakázky jako první. Můžete volit sklad, na kterém zakázky rezervujete. K dispozici je detailní výkaz disponibility zásob. Je také možné kontrolovat disponibilitu alternativních artiklů.Prognóza Cash Flow

SAP Business One Vám díky technologii SAP HANA poskytuje analýzu budoucího Cash Flow v reálném čase. Přesná prognóza Cash Flow je životně důležitá pro každý podnik.

Cash Flow je ovlivněno stavem bankovních účtů, bilancí přijatých a vystavených faktur, otevřenými objednávkami a zakázkami, dodávkami nebo prognózami prodeje. SAP HANA zvládne analýzu všech těchto údajů během okamžiku. Při analýze můžete konfigurovat, které údaje budou Cash Flow ovlivňovat a s jakou váhou. Při analýze se může zohlednit zpoždění v platbách Vašich zákazníků. Ke každému typu vstupních údajů můžete přiřadit úroveň jistoty a pak můžete simulovat dopad volby úrovně jistoty na Cash Flow.

Cash Flow je zobrazeno v grafu nebo tabulkově a je možné Cash Flow exportovat do Excelu. Ze sumárních částek se můžete zanořit na detailní transakce, ze kterých jsou spočteny.