Dělejte rychlá a informovaná rozhodnutí,

která posunou vaši firmu vpředRozhodujte se v reálném čase na základě

důvěryhodných statistik a analýz z integrované platformy

a tím podpořte vaše podnikání

Zpřístupní velké objemy dat v rychlém čase

SAP HANA je databáze s "IN-RAM" technologií zpracování dat. Umožňuje zpracování obrovského množství dat v reálném čase přímo v paměti serveru.

Zpracuje velké objemy dat (Big Data)

SAP HANA aplikuje sloupcové ukládání dat v paměti, které je optimalizováno jak pro zpracování transakcí, tak pro analytické účely. Tento styl ukládání vede k velké kompresy dat.

Poskytuje nástroje pro komplexní analýzu dat

SAP HANA kombinuje databáze OLAP a OLTP do jedné struktury. Umožňuje jak rychlé zadání objednávky do systému, tak i rychlou analýzu dat pro komplexní výkazy.

Podpoří vás při digitální transformaci

SAP HANA díky své architektuře podporuje nové trendy jako je machine learning a internet of things. Samozřejmá je možnost provozování v Cloudu.

SAP HANA® je databáze s "IN-RAM" technologií zpracování dat. Umožňuje zpracování obrovského množství dat v reálném čase přímo v paměti serveru. Tradiční databáze ukládají data na disky, přičemž diskové operace vedou k pomalým odezvám těchto databází. Díky zpracování dat v operační paměti může SAP HANA zpracovávat a analyzovat velké objemy dat během chvilky. SAP HANA® je také komplexní platforma, která kombinuje robustní databázi se službami pro vytváření inovativních aplikací.