Crystal Reports je univerzálním nástrojem pro tvorbu výkazů - lze jej využít v jekémkoli systému. Výkazy můžete snadno vytvářet, spravovat a distribuovat v reálném čase. Lze využít celou řadu vykazovacích nástrojů, které Vám umožňují vytvářet finanční a řídicí výkazy se snímkem klíčových ukazatelů výkonnosti. Jako jsou např. prodejní statistiky, letošní výnosy, pohledávky, otevřené zakázky a platby po termínu. Díky jednoduchému a intuitivnímu rozhraní můžete vytvářet reporty z různých datových zdrojů.

  

Program kurzu

 

Kurz je určen pro uživatele, kteří vytvářejí výstupní sestavy z firemních dat. Podmínkou je znalost SQL dotazovacího jazyka.

 

Termín:   •  21-22.2. 2017
Rozsah:   •   2 dny (1. den 9:30 - 16:30, 2. den 9:00 - 16:00)
Kde.   •   Brno (Otakara Ševčíka 56)
Cena:   •   7 900 Kč bez DPH/os.
Sleva 10%:   •   2 až 3 účastníci z jedné firmy
Sleva 20%:   •   nad 3 účastníky z jedné firmy
 
1. den

•   Datové zdroje pro reporty – Database Expert
•   Nastavení prostředí a reportu - Page Setup, Report Option, Options
•   Rozdělení reportu do sekcí - Section Expert
•   Pole na reportu - Insert a Field Explorer - Textová pole, Databázová pole, Vzorečky, Parametry, Speciální pole
•   Formátování polí - zarovnání polí, pozice, velikost
•   Mezisoučty – Group, Summary, Running Totals, Group Expert
•   Výběr dat a jejich třídění – Selecting Formulas, Record Sorting, Sort
•   Control, Parameters
•   Grafické prvky
– linky, boxy, obrázky
 

2. den

•   Vzorečky – funkce a operátory
•   Grafy
•   Tabulky
– Cross Tab
•   Tisk štítků
•   Subreporty
– vložené reporty
•   Užití lokálních a globálních proměnných
•   Multijazyčnost

 


 
Přihlášení


"Přihlašte se na tento kurz pomocí našeho registračního formuáře. Pokud jste seminář propásli, obraťte se na nás. V případě Vašeho zájmu můžeme vypasat další termín.
Těšíme se na Vás."