Kurz je určen pro ty, co chtějí získávat data z databáze MS SQL Server jako zdroj dat pro výkazy, analýzy a statistiky. Kurz je zaměřen na praktické užití dotazovacího jazyka při užívání celopodnikového informačního systému. Při školení budou probírány příklady nad daty z informačního systému SAP Business One. Program kurzu


Účastník kurzu bude schopen vytvářet datové zdroje pro vykazování, analýzu a statistiku nad daty z databáze MS SQL Server.

 

Termín:   •  10.4.2018
Rozsah:   •   1 den (9:00 - 16:30)
Kde:   •   Brno - Traťová 3
Cena:   •   3 900 Kč/os + DPH
Sleva 10%:   •   2 až 3 účastníci z jedné firmy
Sleva 20%:   •   nad 3 účastníky z jedné firmy

Program:  
 

•  Příkaz SELECT:

    Hlavní součásti příkazu SELECT

    Volby pro SELECT seznam sloupců

    Volby pro FROM seznam tabulek

    Volby pro WHERE výběrové podmínky

    Volby pro GROUP BY seskupované sloupce

    Volby pro ORDER BY třídění

•  HAVING klauzule  

•  Užitečné funkce DATE 

•  Užitečné funkce STRING  

•  Spojení více dotazů pomocí UNION  

•  Poddotazy 

•  Systémové funkce  

•  Definice a užití funkce:

    Definice a užití pohledů

Přihlášení


"Přihlašte se na kurz pomocí našeho registračního formuáře. Pokud jste seminář propásli, obraťte se na nás. V případě Vašeho zájmu můžeme vypasat další termín.
Těšíme se na Vás."