Dotazovací jazyk SQL - pokročilé funkce
Kurz je určen pro ty, co chtějí získávat data z databáze MS SQL Server jako zdroj dat pro výkazy, analýzy a statistiky a nestačí jim standardní funkce příkazu SELECT. To znamená, že si potřebují data připravit a upravit před vlastním vykazováním. Pro úpravu dat se užívají procedury. Dále kurz obsahuje příkazy na rekurzivní zpracování dat typu rodič-dítě a průběžné mezisoučty (running-total). Při školení budou probírány příklady nad daty z informačního systému SAP Business One. Účastník bude schopen si upravit, kumulovat a aktualizovat data před vlastním vykazováním dat z databáze MS SQL Server.Termín:
   •   11.4. 2018

Rozsah:   •   1 den (9:00-16:30)
Kde:   •   Brno - Traťová 3
Cena:   •   4 700 Kč/os + DPH
Sleva 10%:   •   2 až 3 účastníci z jedné firmy
Sleva 20%:   •   nad 3 účastníky z jedné firmy

Program:
 

•  Definice tabulek, polí, indexů a omezení (CREATE TABLE, …)

•  Aktualizace dat (UPDATE)

•  Definice procedur

    - Parametry

    - Deklarace proměnných

    - Definice dočasných tabulek

    - Spouštění „SELECT“  příkazů z procedury

    - Cykly (WHILE) a podmínky if  -  else

    - Užití kurzorů

    - Spuštění procedur

•  Definice dávek s procedurami

•  Příkazy s rekurzí (rodič-dítě, hierarchie)

•  Příkazy pro průběžné mezisoučty (running total)

 Více informací...

Zpět na seznam


Pokud jste kurz propásli, nezoufejte! Obraťte se na nás a můžeme vypsat další termín.