Dotazovací jazyk SQL - základní funkce
Kurz je určen pro ty, co chtějí získávat data z databáze MS SQL Server jako zdroj dat pro výkazy, analýzy a statistiky. Kurz je zaměřen na praktické užití dotazovacího jazyka při užívání celopodnikového informačního systému. V rámci kurzu budou probírány příklady nad daty z informačního systému SAP Business One. Účastník kurzu bude schopen vytvářet datové zdroje pro vykazování, analýzu a statistiku nad daty z databáze MS SQL Server.Termín:  •   10.4.2018

Rozsah:   •   1 den (9:00 - 16:30)
Kde:   •   Brno - Traťová 3
Cena:   •   3 900 Kč/os + DPH
Sleva 10%:   •   2 až 3 účastníci z jedné firmy
Sleva 20%:   •   nad 3 účastníky z jedné firmy

Program:  
 

•  Příkaz SELECT:

    - Hlavní součásti příkazu SELECT

    - Volby pro SELECT seznam sloupců

    - Volby pro FROM seznam tabulek

    - Volby pro WHERE výběrové podmínky

    - Volby pro GROUP BY seskupované sloupce

    - Volby pro ORDER BY třídění

•  HAVING klauzule  

•  Užitečné funkce DATE 

•  Užitečné funkce STRING  

•  Spojení více dotazů pomocí UNION  

•  Poddotazy 

•  Systémové funkce  

•  Definice a užití funkce:

    - Definice a užití pohledů
 


Více informací...

Zpět na seznam


Pokud jste kurz propásli, nezoufejte! Obraťte se na nás a můžeme vypasat další termín.