Jsme jednička pro implementaci SAP Business One u výrobních firem v ČRImplementace SAP Business One

Zkušený tým pracovníků je garantem úspěšné implementace u firem z různých oborů, zejména výrobních firem.
Mezinárodní projekty se SAP Business One

Jsme schopni zavést SAP Business One v mnoha zemích ve spolupráci s místními partnery.
Vývoj modulů a funkcí k SAP Business One

Vyvíjíme rozšiřující moduly a funkce, které plní specifické požadavky našich zákazníků zejména při digitalizaci výroby.
Správa systému SAP Business One v Cloudu

Poskytujeme veškerou infrastrukturu a správu systému SAP Business One v Cloudu.Implementace SAP Business One

Zkušený tým pracovníků společnosti Info21 je garantem úspěšné implementace systému SAP Business One ve Vaší firmě. Cílem implementace je posílit digitalizaci podniku, zvýšit zisk, růst nebo expanzi Vaší firmy.

Díky metodologii Accelerated Implementation Program (AIP) zavede Info21 systém efektivně s minimalizací nároků na kapacity Vašich pracovníků.

Při implementaci zohledňujeme specifické potřeby firem z různých průmyslových oborů, zejména výrobních firem.

Implementace systému SAP Business One zahrnuje následující aktivity:

 • Analýza a specifikace cílového konceptu
 • Vývoj specifických požadavků
 • Instalace a administrace systému
 • Import dat z předchozího systému
 • Definování pracovních postupů
 • Školení uživatelů
 • Zkušení provoz
 • Rutinní používání
 • Podpora a rozvoj řešení

Mezinárodní projekty

Pokud expandujete do zahraničí, kde máte dceřiné společnosti, potřebujete také jednotný informační systém, který Vám usnadní řízení všech firem. Podobně pokud jste dceřinou společností zahraniční firmy, která užívá systém SAP S4 nebo SAP Business One. Naimplementujeme Vám systém SAP Business One, který obsahuje

 • různé jazyky
 • různé lokalizované verze podle legislativy jednotlivých zemí zejména pro účetnictví
 • nástroje pro synchronizaci dat a dokladů
 • nástroje pro konsolidaci

V případě implementace v zahraničí spolupracujeme s partnery z jednotlivých zemí, kteří zajistí implementaci účetních standardů. Naše společnost Info21 implementovala systém SAP Business One v Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Španělsku a na Slovensku. Navíc u dceřiných společností v ČR z dalších zemí, a to z Číny, Japonska a Rakouska.

Jako příklad lze uvést Shimano Czech Republic v ČR nebo Chropyňská strojírna, která má systém SAP Business One ve čtyřech zemích.

Vývoj modul a funkcí k systému SAP Business One

Systém SAP Business One umožňuje automatizovat základní podnikové procesy u našich zákazníků. Navíc obsahuje nástroje pro efektivní vývoj specifických modulů nebo funkcí, které podporují konkurenční výhody našich zákazníků nebo vedou k úsporám nákladů.

Jedná se o nástroje:

 • Sofware Development Kit (SDK) pro vývoj nových úloh např. konfigurace výrobku
 • Integrační platforma pro výměnu dat, např. EDI, e-shop
 • Service Layer jako vrstva pro online propojení jiných aplikací např. WMS
 • Crystal Reports pro vývoj tiskopisů a výkazů

Naše společnost Info21 je schopna díky těmto nástrojům efektivně

 • vyvíjet nové úlohy a funkce v systému
 • propojovat eshop, stroje nebo zajistit komunikaci pomocí elektronické výměny dat
 • vytvářet nové tiskopisy a reporty podle potřeb zákazníků.


Naše společnost nabízí online propojené aplikace komunikující přes Service Layer:

 • WMS21 pro řízení skladových pohybů s podporu přenosných terminálů, čárových nebo QR kódů a RFID
 • aplikaci pro online odvádění práce u strojů i montážních pracovištích

Správa systému SAP Business One v Cloudu

Provozování systému SAP Business One v Cloudu znamená pro naše zákazníky tyto základní přínosy:

 • úsporu nákladů a rozložení investic v čase
 • možnost dynamické změny počtu uživatelů
 • zajištění správy systému
 • garanci dostupnosti systému
 • zvýšení bezpečnosti provozování systému


Info21 Vám poskytne veškerou technickou infrastrukturu v datových centrech s optimálně konfigurovanými servery a potřebným software.

Podpora zahrnuje pohotovost a reakční dobu na poskytnutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie. Jsou možné tyto varianty podpory:

 • 9/5 (Po-Pá 8:00-17:00)
 • 16/5 (Po-Pá 6:00-22:00)
 • 24/7 (Po-Ne 00:00-23:59)

Správa systému SAP Business One v Cloudu zahrnuje:

 • vlastní administraci systému SAP B1
 • administraci Windows a SUSE LINUX, VMWare
 • administraci databáze SAP HANA
 • zálohování serverů a archivaci dat
 • řešení znalostních dotazů uživatelů
 • provoz v datacentru
 • instalaci nových verzí
 • obnovu systému v případě potřeby
 • testování obnovy systému