Software Package21 je navržen pro potřeby obalového průmyslu se zohledněním všech specifik tohoto oboru


Výroba obalů je charakteristická vysokou konkurencí, tlakem zákazníků na snižování cen a zkracování dodacích termínů. V oboru obstojí jen ti, kteří se dovedou nejlépe přizpůsobit nové situaci. O úspěšnosti rozhoduje vyšší produktivita práce s cílem snížit náklady, spokojenost zákazníků s cílem udržet si stávající zákazníky a získat nové, motivace pracovníků s cílem dosáhnout vyšší přidané hodnoty za pracovníka. Zvládnout tyto výzvy není snadné, k tomu Vám může pomoci vhodný informační systém. Package21 je oborové softwarové řešení pro výrobu obalů z lepenky.

Package21
je zaměřen na výrobu obalového materiálu:

Obaly z lepenky

Plastové obaly

Polystyrenové obaly


Základní moduly Package21:
.

Definice obalu

Definice obalu

Ukládací vzory

Ukládací vzory

Dopravní náklady

Dopravní náklady

Výrobní postup

Výrobní postup

Kalkulace ceny

Kalkulace ceny

Odvádění práce

Odvádění práce

Paletová konta

Paletová konta

Výsekové nástroje a štočky

Výsekové nástroje a štočky

Plánování expedice

Plánování expedice

Plánování výroby

Plánování výroby

Při výrobě obalů Vám bude Package21 usnadňovat práci na každém kroku    

Package21 pokrývá celý životní cyklus výroby obalů od podpory obchodních aktivit, přes konfiguraci obalů a zpracování nabídky včetně variantních kalkulací, generování zakázky, zajištění výsekových nástrojů a štočků, objednání lepenky, plánování výroby i dopravy, vlastní výrobu, uskladnění, expedici, až po sledování spokojenosti zákazníků.

Základem systému je rychlá konfigurace nového obalu. Ta zahrnuje údaje jako je konstrukce (FEFCO), rozměry, druh lepenky, rozměr archu a násobnost (užitek), specifikaci výsekového nástroje i štočku, počet barev a plochu potisku. Systém poskytuje archiv obalů s možností snadného vyhledávání.

Je možné zadat varianty množství a pro tyto systém navrhne vhodnou technologii výroby. Technologie umožňuje řazení operací potiskování, řezání, vysekávání, rýhování, spojování, svazkování apod., dále přiřazení strojů s časem seřízení, výrobním časem, počtem obsluhy a plánovanou zmetkovitostí.


Cenu obalů významně ovlivňují dopravní náklady, které jsou dány vzdáleností, využitím vozidel a paletizací obalů. Můžete si vybrat několik typů vozidel a systém ukáže jejich vytížení, cenu na kus, maximální počet palet atd.

Práci usnadní i ukládací vzory na palety, kde je možno zadat typ palety, výšku uložení, rozměry včetně přesahů apod. Po konfiguraci obalu a zadání variant množství následuje kalkulace ceny obalu. K dispozici je detailní struktura nákladů na obal, která zahrnuje náklady na lepenku a ostatní materiál, náklady výsekového nástroje a štočku, dopravní náklady, výrobní náklady, mzdové a režijní náklady, provizi obchodníků.

Výsledkem je doporučená prodejní cena. Systém Package21 zefektivňuje tvorbu nabídky, ze které je možné generovat zakázku. Při vystavení zakázky se jednotlivým pracovníkům přidělí úkoly na kontrolu a doplnění technologie výroby, objednání lepenky, zajištění výsekového nástroje a štočku.


Při plánování výroby se hodnotí dostupnost strojů, nástrojů i obsluhy. Systém řadí zakázky na jednotlivé stroje tak, aby byly optimálně využity a byly splněny dohodnuté termíny. Po příjmu lepenky je možné zakázky uvolnit z fronty práce do výroby. Při odvádění výroby je možné sledovat počty vyrobených obalů, neshod, časy nastavení, výroby i přerušení.

Je možné analyzovat příčiny zmetků i přerušení. Systém poskytuje údaje pro hodnocení a motivaci pracovníků např. plnění norem, využití fondu práce, zmetkovitost. Po uložení obalů na palety dle ukládacích vzorů jsou palety uskladněny na skladová místa.

Pro řízení skladů je možné využít čteček čárových kódů. Systém poskytne rozpis expedice, který zohlední dohodnuté termíny, dostupnost vyrobených obalů, dostupnost vozidla a trasu. V systému je možné zaznamenat i poprodejní aktivity jako pravidelné návštěvy, dotazníky apod.


S produktem Package21 získáte spolehlivý nástroj pro automatizaci obchodních, výrobních i ekonomických procesů.


Program Package21 automatizuje vlastní konfiguraci obalu. Na základě zadání základních parametrů obalu, jako jsou rozměry, konstrukce obalu FEFCO, kvalita materiálu, způsob spoje atd., se generuje obal se všemi náležitostmi, které jsou potřeba pro kalkulaci nabídkové ceny. Díky nadefinovaným šablonám pro výpočet archů a výrobních postupů pro jednotlivé konstrukce FEFCO se snižuje pracnost konfigurace obalu. Výhodou je i možnost více variant výrobních postupů pro různá množství z poptávky zákazníka. Systém tedy urychluje a zpřesňuje kalkulaci ceny a umožňuje pružně reagovat na poptávky zákazníků. Současně zajišťuje kontrolu úplnosti konfigurace a platnosti cen.

Hlavní přínosy systému Package21:
.

Rychlá konfigurace obalu

Rychlá konfigurace obalu

Přesná kalkulace ceny

Přesná kalkulace ceny

Sledování platnosti kalkulací

Sledování platnosti kalkulací

Varianty technologií

Varianty technologií

Kontrola úplnosti

Kontrola úplnosti

Úkolování pracovníků

Úkolování pracovníků


Několik odborných rozhovorů Hany Žižkové s Petrem Dobšovičem pro časopis Packaging


Konfigurace obalů


Program Package21 umožňuje pro každý obal definovat variantní postupy a podle vyráběného množství zvolit vhodný postup.


Řízení zásob


Hlavním přínosem programu je úspora lidské práce a poskytování aktuálních informací o stavu a pohybu materiálů a výrobků.


Odvádění výroby


Je třeba přesvědčit vedení společnosti o přínosech odvádění výroby v reálném čase a překonat zažitý stereotyp, že "u nich to nepůjde".


Řízení výroby


Pochopili jsme, že na rozdíl od strojní výroby, je pro výrobu obalů specifická rozmanitost výrobního procesu, a nikoliv složitost výrobku.

Více informací najdete v naší Akademii...


Nabízíme oborové softwarové řešení Package21 ve spojení s podnikovým informačním systémem SAP Business One pro střední firmy

 Konfigurace obalu

Definice obalu zahrnuje údaje jako je konstrukce (FEFCO), vnitřní rozměry, kvalita lepenky, plocha tisku, počet a druh barev, značení zákazníka

a množstevní varianty.... Dále obsahuje kašírování a strukturu např. pro displeje.Ukládací vzory na palety


Ukládací vzory na palety umožňují zadat způsob uložení obalů na paletách včetně výpočtu počtů kusů na paletě, počtu palet a přesahu. Je možné určit: stohování palet, typ páskování, svazkování...


Dopravní náklady

Cenu obalů významně ovlivňují dopravní náklady, které jsou dány vzdáleností, využitím vozidel a paletizací obalů. Můžete si vybrat několik typů vozidel a systém ukáže jejich vytížení a dopravní náklady na kus obalu.


Výrobní postup

Výrobní postup se může vytvářet na základě šablon a vzorečků, které jsou přiřazené jednotlivým konstrukčním typům obalů. Postup zahrnuje specifikaci technolog. úkonů na strojích, přípravný čas, takt, náběh, užitek, zmetkovitost, obsluhu, formát archu včetně ryly, nástroj, štoček.


Kalkulace ceny

Výsledkem kalkulace ceny obalu je detailní struktura nákladů na obal, která zahrnuje náklady na lepenku a ostatní materiál, náklady výsekového nástroje a štočku, dopravní náklady, výrobní náklady, mzdové a režijní náklady, přirážky a příspěvky na zisk. Struktura je volitelná.


Naši zákazníci


Společnost UNIPAP a.s. je významným výrobcem průmyslových obalů. Sortiment zahrnuje např. produkty z lepenky, plastu a dřeva. Více...


Hlavním zaměřením společnosti Boxmaker s.r.o. je optimalizace obalového hospodářství jako celku a zajišťování dodávek obalů. Více...


Společnost KART Holding, a.s. je firma působí na trhu s obalovými prostředky jako zpracovatel vlnité lepenky a výrobce kartonáže. Více...


A co vy?

Bude právě Vaše společnost našim dalším zákazníkem? Už se nemůžeme dočkat! Váš tým Info21. Více...

 


"Společnost KART Zlín se snaží rozšiřovat portfolio služeb a produktů, tak aby její zákaznici dostali komplexní dodávku obalových materiálů od návrhu řešení až po vlastní realizaci. Tomuto rozvoji musí odpovídat i rozvoj informačních technologií, což je nyní zajištěno díky systému SAP Business One."

Jiří Kobliha, ředitel společnosti KART Zlín s.r.o.
 

 


 

 


"Systém SAP Business One s oborovým řešením pro výrobce obalů nám umožňuje dosáhnout vyšší produktivitu práce a plnit vyšší  nároky zákazníků na ceny a termíny."

Jiří Kobliha, ředitel společnosti KART Zlín s.r.o.