Oborová specializace Info21 je garancí úspěšné implementace

SAP Business One tvoří základ oborové specializace Info21

SAP Business One je celopodnikový systém pro střední firmy. Info21 je pro své zákazníky spolehlivým partnerem, který umí systém naimplementovat. Info21 díky své specializaci na některá odvětví přináší svým zákazníkům know-how, jak efektivně automatizovat podnikové procesy. Implementační tým Info21 tvoří pracovníci s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi pro cílové obory.

Výroba strojů a zařízení na zakázku

Výroba strojů a zařízení je charakteristická tím, že jde o vývoj a výrobu na zakázku (model ETO – Engineering To Order) s delší průběžnou dobou výroby. Jedná se o výrobu kusovou. Klíčovým aspektem je dodržení finálního termínu zakázky.

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

Automotive a výroba dílů

Výroba dílů a výroba Automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku (model MTO – Manufacturing To Order) s kratší průběžnou dobou výroby. Jedná se o opakovanou výrobu středních a větších sérií.

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

Výroba obalů

Společnost Info21 nabízí oborové softwarové řešení Package21 ve spojení s podnikovým systémem SAP Business One. Zákazník tak získává spolehlivý nástroj pro automatizaci obchodních, výrobních i ekonomických procesů se zohledněním specifik výroby obalů.

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

Velkoobchod

Velkoobchod patří mezi odvětví, pro které představuje SAP Business One optimální platformu s garancí technologických inovací. Ty vedou k zefektivnění dodavatelského řetězce.

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

Profesionální služby

Profesionální služby zahrnují IT služby a konzultace, marketingové a reklamní agentury, poradenské firmy, konstrukční firmy atd.

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce: