Se SAP Business One se transformujete na Chytrý podnik

Systém s inovacemi

SAP své produkty neustále inovuje a přichází s novými myšlenkami pro váš byznys.

Systém pro různá odvětví

SAP Business One lze parametrizovat a konfigurovat podle potřeb různých oborů.

Systém pro střední firmy

Cenově dostupné řešení navržené pro potřeby středních firem a zvládnutelné za pár měsíců.

Systém pro celý svět

Můžete se spolehnout na jeden systém ve všech zemích, kde působíte.
 

Moderní platforma informačních technologií

Váš podnik potřebuje moderní platformu informačních technologií, se kterou se můžete transformovat na Chytrý podnik (Intelligent Enterprise). Chytré podniky využívají nejnovější technologie k tomu, aby mohly v reálném čase řídit svůj byznys. Výsledkem je neustálé vyhodnocování dat, automatizace procesů na všech úrovní včetně robotizace. Chytré podniky aplikují nové byznysové modely a učí se z nově nabytých zkušeností.

Inteligentní a integrovaný systém

SAP poskytuje inteligentní integrovaný ERP systém, který pokrývá podnikové procesy a ve spojení s moderními technologiemi představuje ideální platformu pro váš byznys.

Je tady nová verze SAP Business One 10.0

Mezi hlavní novinky této verze patří:

  • nový webový klient
  • vylepšení u schvalovacích procesů
  • integrace s Microsoft Office 365
  • rozšířená správa dokumentů
  • doplnění voleb pro hromadný tisk
  • nové funkce v modulu Správa projektů
  • optimalizace jádra systému pro digitalizaci byznysu
  • EU PEPPOL e-fakturace

Poznejte nového webového klienta

systém SAP Business One již získal

přes 70 000
zákazníků

ve 170 zemích 

s 28 lokalizacemi

MODULY, jaké najdete v SAP Business One

Správa & Administrace

Správa systému umožňuje definici uživatelů, jejich rolí a autorizací, konfiguraci úlohy podle rolí uživatelů. Ve správě se nastavují i parametry, které ovlivňují chování úloh v systému.
Customizace systému umožňuje definici uživatelských tabulek, polí, dotazů, tiskopisů a výkazů, kontrol a funkcí v úlohách systému.
Schvalovací procedury a výstrahy slouží pro řízení toku práce.

Účetnictví & Finance

Finanční účetnictví podporuje všechny běžně používané finanční operace, definici a správu účtů, účetní deníky, účtování v cizí měně, rozpočtování, zpracování bankovních operací a pokladny atd.
Controlling umožňuje definici nákladových středisek a pravidel pro rozdělení nákladů, generování výkazů zisků a pro každé středisko.

Zásoby & Distribuce

Řízení skladu zahrnuje řízení stavu skladu, správu artiklů, přesuny mezi sklady, skladové pohyby, inventury a výkazy o stavu zásob.
Dále umožňuje správu šarží a sériových čísel, správu ceníků a definici slev.
Řízení skladových míst umožňuje rozdělit sklady na skladová místa, sledovat jejich obsazení, zadávat skladové pohyby se skladovými místy.

Výroba & MRP

Výroba nabízí nástroje, které umožňují definování víceúrovňových kusovníků a postupů, vytváření výrobních zakázek atd. Ve výrobě se plánuje dostupnost materiálu, obsazení kapacit zdrojů a kooperace. Je možné odvádět výrobu, vydávat materiál a přijímat hotovou výrobu.
Plánování potřeb materiálu (MRP), asistent plánování potřeb materiálu a výrobků s možností nastavení různých scénářů plánování.

Projekty & Zdroje

Správa projektů umožňuje evidovat a řídit projekty. Je možné definovat hierarchickou strukturu projektů a podprojektů a fází.
Tento modul vám pomůže sledovat jejich plnění, analyzovat náklady a porovnávat s rozpočty projektů. Pro zobrazení průběhu fází lze využít ganttův graf.
Správa zdrojů slouží k definici strojů, pracovních týmů, kooperací pro potřebu modulu Výroby a Správa projektů včetně dostupných kapacity a sazeb nákladů.

Prodej & Servis

Prodej a distribuce pomáhá zpracovávat nabídky a zakázky odběratelů, řídit procesy expedice, fakturace, reklamace i správy pohledávek. Je možné zadávat obchodní kontrakty a k nim odvolávky.
Řízení servisu poskytuje podporu pro servisní operace, správu servisních kontraktů a zařízení, plánování a řízení servisních aktivit.
Integrovanou funkcí systému SAP Business One je Řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Nákup

Nákup umožňuje řízení a správu dodavatelských smluv, poptávek a nákupních objednávek. Dále slouží k zadání přijmu materiálu i vratek, evidenci vedlejších nákladů k příjmům a evidenci reklamací. Přijaté faktury lze párovat s příjmy. Je možné zadávat požadavky na nákup, tyto schvalovat a po schválení generovat poptávku nebo objednávku. Na základě požadavků z ostatních modulů je možné generovat nákupní objednávky.
Previous
Next