SAP Integrační platforma je klíčová pro digitální transformaci

Integrace procesů

Propojí váš byznys se sesterskými společnostmi.
 

Integrace e-shopu

Můžete propojit SAP Business One a váš e-shop
 

Elektronická výměna dat

Propojí vás s obchodními partnery
 
 

Integrace technologií

Můžete řídit výrobní technologie a využívat IoT
 

Integrace je klíčová pro digitalizaci

V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem. Vaše firemní procesy významně vylepšuje i integrace různých softwarových systémů a aplikací.

Zejména pro digitalizaci firem je klíčové propojení softwarových systémů, mobilních aplikací i různých technologií. Cílem je inteligentní, automatizovaná a propojená firma.

Co přináší SAP Integrační platforma?

Zrychlení
procesů

automatizace v reálném čase

Nižší
chybovost

bez ručních zásahů

Úspora
nákladů

šetří čas pracovníků

Nové
technologie

IoT, robotizace

Elektronická výměna dat (EDI)

SAP Business One poskytuje univerzální nástroj pro propojení s obchodními partnery. Můžete být jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele a dohodnout se s protistranou na vzájemné datové výměně dokladů.

Například vám zákazník pošle objednávku. Ta je prostřednictvím EDI zapsána do vašeho informačního systému. Odpadá tak práce spojená s přepisováním došlé objednávky a snižuje se chybovost při zadávání dokladů.

Stejným způsobem jako objednávky lze vyměnit i odvolávky, dodací listy, faktury, dobropisy atd.

Integrace procesů

Integrace procesů vám zefektivní nákupně-prodejní proces mezi jednotlivými společnostmi ve skupině firem. Díky integrační platformě vám stačí zadat mezifiremní doklad pouze jednou. Není nutné jej zadávat duplicitně ještě na druhé straně. Takže stačí v jednom podniku zadat objednávku a ta se automaticky objeví i v druhém podniku jako prodejní zakázka.

Stejně to pak funguje i s navazujícími doklady jako jsou dodací list, faktura, dobropis, vratka atp. Integrace procesů šetří čas vašich pracovníků, eliminuje náklady a zrychluje proces.

Integrace s e-shopem

Pokud provozujete e-shop, můžete nadefinovat integrační scénář pro integraci se systémem SAP Business One. Scénář umožní synchronizaci údajů jako jsou katalogy zboží, ceníky a dostupnost zboží na skladech.

Nově registrovaný zákazník i objednávka zadaná v eshopu se automatizovaně přenese do systému SAP Business One. Naopak ze systému SAP Business One se předávají stavy objednávek, dodací listy a faktury.

Výhodou je, že všechno může probíhat v reálném čase a bez zásahu uživatelů.