Byla uvolněna nová verze aplikace LaborTicket21 pro odvádění výroby

Nová verze nyní umožňuje:

  • docházku – příchody a odchody, zařazení do týmu
  • evidenci přerušení – pokud v době přerušení běžela výroba, je po ukončení přerušení znovu zahájena
  • evidenci režijní práce – bez montážních zakázek
  • zahájení a ukončení výroby na operacích
  • zobrazení probíhající práce pracovníka
  • výkaz práce pracovníka za poslední měsíc, týden a den
Při odchodu ze směny je možné zobrazit odvedenou práci. Při zahájení výroby se zobrazuje zbývající množství a čas. Je možné odvádět kusy i pro nastavování výroby.
Fronta práce umožňuje „bezpapírovou“ výrobu. Zobrazuje plánované operace pro zvolený stroj nebo pracoviště. Je možné zahájit a ukončit nastavení nebo výrobu na vybrané operaci ve frontě. Lze zahájit práci na více operacích současně. Ve frontě je možné zobrazit dokumenty připojené k artiklům např. výkresy.

Nyní je možné přihlašování a odhlašování pracovníků do/z aplikace, takže není nutné snímat kód pracovníka ve všech úlohách. Je možné využívat koncové stanice s operačním systémem Android nebo MS Windows.