Provoz podnikového systému v Cloudu

Moderní platforma informačních technologií

Provoz podnikového systému v Cloudu řeší kritické aspekty při implementaci podnikového systému. Zajišťuje dostupnost nových inovací, kdy je garantována pravidelná aktualizace systému v Cloudu. Zrychluje implementaci systému, kdy není třeba čekat na vybudování technické infrastruktury včetně pořízení serverů. Řeší nedostatek IT pracovníků, kdy je stále těžší sehnat IT odborníky na správu systému. A navíc rozkládá investice v čase ve formě pravidelných plateb. Společnost Info21 poskytuje svým zákazníkům systém SAP Business One v Cloudu. SAP Business One je určen pro střední a menší firmy. U těchto firem není k dispozici žádné IT oddělení. Při provozu systému v Cloudu tak odpadá spousta starostí.

Úspora nákladů na vlastnictví

V první řadě je možné licence systému SAP Business One pořídit ve formě pronájmu. Odpadá tak počáteční investice do software. Výše předplatného se kalkuluje podle počtu uživatelů a je předem známá, což je nesporným přínosem při řízení peněžních toků (přibližnou cenu si můžete vypočítat zde). Můžete svou službu uzpůsobit tak, aby přesně vyhovovala vašemu podnikání.

Tento model poskytuje flexibilní podporu pro neustále se měnící podnikatelské prostředí, kdy lze měnit počet uživatelů podle potřeb. Bez nutnosti údržby a podpory softwaru nebo správy technické infrastruktury jsou celkové náklady na vlastnictví nižší a vaši zaměstnanci mohou své úsilí nasměrovat na priority, které přinášejí přidanou hodnotu.

Vede tedy ke snížení investic a minimalizaci režijních nákladů IT díky eliminaci potřeby najímat zkušené IT pracovníky.

Rychlá implementace

Díky tomu, že je systém dodáván jako služba, je určen k hladkému, rychlému nástupu do používání. To znamená, že jej budete schopni zavést a používat v řádu několika týdnů s minimálním rušivým dopadem na vaše provozní činnosti. Řešení založené na Cloudu vám pomůže rychleji racionalizovat procesy, zvýšit efektivitu a zlepšit rozhodování.

Flexibilní změna licencí a Inovace

SAP Business One Cloud je vytvořen s důrazem na flexibilitu, takže s vývojem vašich potřeb můžete zároveň přizpůsobovat a rozšiřovat dané řešení. Díky SAP Busines One v Cloudu získáte schopnost rychlé reakce na nové příležitosti. S Cloudem máte také zajištěné automatické aktualizace systému, které poskytují výhodu průběžné inovace.

Bezpečný provoz

Zajištění bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů při správě podnikových systémů. Také při provozování systému SAP Business One v Cloudu jsou zohledněny bezpečnostní aspekty jako ochrana přístupu k systému, ochrana proti počítačovým virům, archivace dat, garance obnovy systému v případě havárie kontinuální správa a monitorování systému.

Snadná expanze do zahraničí

SAP Business One v Cloudu Vám usnadní expanzi vašich podnikatelských aktivit do zahraničí, a to díky dostupnosti 43 lokálních verzí ve 27 jazycích. Vaše dceřiné společnosti např. v Německu, Polsku, Slovensku mohou provozovat systém SAP Business One na jednom Cloudu v České republice a tím se výrazně šetří náklady za správu a podporu systému. Je zajištěn i jednotný model podnikových procesů ve všech dcerách, automatizace vzájemných transakcí a konsolidace dat.

Garantovaná správa a dostupnost

Společnost Info21 poskytuje veškerou technickou infrastrukturu v datových centrech s optimálně konfigurovanými servery a potřebným software. Podpora zahrnuje pohotovost a reakční dobu na poskytnutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie.

Jsou možné tyto varianty podpory:
  • 9/5 (Po-Pá 8:00-17:00)
  • 16/5 (Po-Pá 6:00-22:00)
  • 24/7 (Po-Ne 00:00-23:59)
Správa systému SAP Business One v Cloudu zahrnuje:
  • pronájem a zajištění provozu veškeré potřebné hardwarové a softwarové infrastruktury
  • průběžné aktualizace (servery, operační systémy, diskový prostor, atd..)
  • zabezpečený přístup a ochranu dat
  • zálohování a obnovu dat
  • nezbytnou technickou podporu

V posledních letech se mění pohled zákazníků na provozování systému v Cloudu. Před pěti lety uvažovala jen pětina zákazníků s možností provozu v Cloudu. Nyní uvažuje o provozu v Cloudu celá polovina nových zákazníků systému SAP Business One. Většina dává zatím přednost pořízení licencí před jejich pronájmem. V každém případě je vidět, že se nástup Cloudu zrychluje.
Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.