WMS21:
Efektivní řízení zásob

Efektivní řízení zásob

SAP Business One tvoří základ pro transformaci na Chytrý podnik (Intelligent Enterprise). Společnost Info21 nabízí speciální aplikaci WMS21 pro automatizaci skladových procesů. Tato aplikace komunikuje on-line se systémem SAP Business One, takže skladové pohyby jsou zapisovány přímo do systému. Ze systému SAP Business One se v aplikaci zobrazují artikly, skladová místa, šarže a jejich stavy.

Implementace WMS21 znamená:

nastavení Optimální struktury skladů

Můžete nastavit strukturu skladů i skladových míst, včetně sledování manipulačních jednotek nebo šarže.  
 

Nadefinování skladových procesů

Skladové procesy musí zohlednit specifika firmy, která WMS aplikuje. Jinak se definují procesy ve výrobní firmě a jinak v distribuční.

Analýzu dat skladových transakcí a stavů zásob

K dispozici máte analýzy o využití skladů, obrátce zásob i práci skladníků. Můžete se pak kvalifikovaně rozhodovat.

Skladové pohyby na přenosných terminálech

Všechny skladové pohyby od příjmu, přes přesuny, výdeje až po expedici se provádí na přenosných terminálech se čtením čárových kódů.

Integraci na jiné systémy a aplikace

V současné době se procesy zrychlují integrací s obchodními partnery a s technologiemi. Jako příklad lze uvést import avíza dodavatele o dodávce.

Funkce mobilní aplikace WMS21

Pro zadávání skladových pohybů se využívají přenosné terminály. Je aplikován koncept on-line přístupu přes wifi síť, kdy data zadávaná na přenosném terminálu okamžitě vstupují do systému SAP Business One.

Na přenosném terminálu jsou k dispozici tyto typy transakcí:

  • Příjem materiálu a zboží případně šarže / sériového čísla
  • Přeskladnění artiklu / šarže / sériového čísla
  • Výdej do výroby
  • Příjem z výroby
  • Expedice
  • Inventura

Technologie

Mobilní aplikaci WMS21 můžete provozovat na přenosných terminálech a tabletech s operačním systémem Android, iOS a Windows. Aplikace podporuje češtinu, angličtinu a němčinu.

Expedice

Umožňuje plánovat expedici v čase. K dispozici je seznam zakázek, které lze zařadit do expedice. 

Je možné přiřadit dopravní prostředky a řadit dodací místa podle pořadí vykládky.

Uvolněná expedice je podkladem pro vychystání na přenosných terminálech.

Po vychystání se z expedice generují dodací listy.

Správa manipulačních jednotek

V systému je možné u skupin a artiklů a skladů nastavit, zdali  se mají sledovat manipulační jednotky. U každého skladového pohybu je pak třeba zadat jedinečný kód manipulační jednotky. Ten se generuje při příjmu.

U každé manipulační jednotky se eviduje doklad původu a původní množství, skladové místo a aktuální množství, způsob zabalení a atributy dle nastavení u skupiny artiklů.

Manipulační jednotku je možné zablokovat. Dále je možné zobrazit historii pohybu jednotky.

 

Generování HU k příjemce

Při příjmu materiálu je možné generovat manipulační jednotky s jedinečným kódem. K těm je také možné vytisknout štítky nebo zadat typy a počty obalů.

Dále se mohou evidovat různé vlastnosti podle nastavení u skupiny materiálů a zboží.

 

Přesun manipulační jednotky

Na přenosném terminálu lze snadno zadat přesun manipulační jednotky. Stačí oskenovat čárový kód manipulační jednotky a nového skladového místa.

Příjem z výroby

Při příjmu z výroby se zadává přijímané množství. Lze zadat i skladové místo. V případě sledování manipulačních jednotek je možné generovat tyto jednotky a vytisknout štítky.

Vychystání na expedici

Na přenosném terminálu je možné vydat výrobky a zboží pro zvolenou expedici. Je možné vydávat i manipulační jednotky. Po vychystání se artikly přesunou na expediční skladové místo. Systém informuje, kolik ještě zbývá vychystat výrobků nebo zboží na expedici.