Prod21:
Info21 doplňky k modulu SAP Výroba

Kalkulace podle kategorií nákladů

Funkce „Kalkulace podle kategorií nákladů“ umožňuje kalkulovat výrobní náklady ve struktuře kategorií nákladů.

Funkce zahrnuje:

 • Definici typů a kategorií nákladů
 • Kalkulaci plánovaných nákladů nad kusovníkem výrobku podle kategorií nákladů
 • Archivaci plánovaných kalkulací ve struktuře kategorií nákladů
 • Kalkulaci skutečných nákladů montážní zakázky podle kategorií nákladů
 • Hromadné kalkulace plánovaných nákladů
 • Hromadné přecenění standardních cen podle kalkulací

Generování výroby a nákupu na zakázku

Funkce „Generování výroby a nákupu na zakázku“ slouží k automatizaci vytváření výrobních zakázek a nákupních objednávek. Zefektivňuje řízení a hodnocená výroby na zakázku.

Zahrnuje tyto úlohy:

 • Generování montážních zakázek pro řádky zakázku odběratele pro celou strukturu výrobku
 • Generování nákupu materiálů a kooperací z montážních zakázek
 • Vytváření vazby mezi montážními zakázkami podřízených a nadřízených výrobků a dílů

 

Při generování montážních zakázek pro výrobky ze zakázky odběratele je možné vyloučit podřízené díly vyráběné na sklad nebo se stavem na skladu. Je také možné pracovat formou zásobníku, tj. doplňovat existující objednávku, která ještě nebyla odeslána, nebo vytvářet novou objednávku po odeslání předchozí.

Fronta práce

Funkce „Fronta práce“ slouží k řazení operací na strojích a pracovištích. Fronta práce je řešena jako rozšiřující modul v systému Lighthouse21 s vazbou na systém SAP Business One.

Zahrnuje tyto funkce:

 • Řazení operací výrobních příkazů ve frontě práce
 • Grafická prezentace kapacitních nároků
 • Fixace a uvolňování operací
 • Změnu zdrojů na operacích
 • Nastavení kapacit zdrojů