Info21 doplňky k SAP Business One

Společnost Info21, spol. s r.o. poskytuje doplňky (tzv. Add-Ons) k systému SAP Business One, které doplňují základní funkčnost tohoto systému. Tyto doplňky jsou vyvinuty pomocí SAP Business One Software Development Kit a jsou integrovány se systémem SAP Business One.
Následující doplňky se licencují podle počtu podnikových databázi v systému SAP Business One.

Import kurzů měn z ČNB

Doplněk „Import kurzů měn z ČNB“ slouží k importu denních kurzů vyhlášených ČNB do tabulky Směnných kurzů v systému SAP Business One.

K dispozici je služba, která každý den provádí import kurzů dávkově. Dále je k dispozici funkce pro import kurzů po stisku tlačítka „Načíst z ČNB“ uživatelem.

Při importu kurzů se zohledňují státní svátky nastavené v kalendáři svátků.

Sada tiskopisů

Společnost Info21 připravila sadu tiskopisů s novým formátem, který splňuje vyšší nároky na design.

Sada tiskopisů zahrnuje následující tiskopisy: nabídka, potvrzení zakázky, dodací list, zálohová faktura a daňový doklad k záloze, faktura, dobropis, opravná faktura, poptávka, nákupní objednávka, příjemka, zápočet, výrobní příkaz.

Tiskopisy jsou k dispozici v českém, anglickém a německém jazyku.

Bankovní příkazy

Doplněk „Bankovní příkazy“ umožňuje zadávat bankovní příkazy a exportovat ve formátu, který akceptuje firemní banka. K dispozici je funkce pro efektivní výběr otevřených dosud neuhrazených dokladů. Je možná jejich kumulace. Na závěr se bankovní příkaz exportuje v požadovaném formátu.

Finanční výkazy

Doplněk „Finanční výkazy“ obsahuje výkazy Rozvahy a Výsledovky podle české legislativy. Umožňuje přiřadit účty z účtové osnovy k jednotlivým řádkům výkazu. Je možné spustit kontrolu nepřiřazených účtů. Při zobrazení výkazů lze zobrazit detailní údaje za jednotlivé účty, což usnadňuje kontrolu. Dále lze volit způsob zaokrouhlení. V doplňku si můžete nadefinovat i vlastní výkazy pro hodnocení výsledků firmy.

Napojení na ARES

Doplněk „Napojení na ARES“ umožňuje import údajů z rejstříku ekonomických subjektů ARES při zakládání a aktualizaci kmenových dat obchodních partnerů.

Po zadání IČO nového partnera do SAP Business One můžete importovat data z rejstříku ekonomických subjektů. Tato funkcionalita šetří čas a snižuje chybovost zadaných údajů.

Importuje se Název, IČ, DIČ, Registrace, adresa. Přiřadí se měna CZK a implicitní skupina zákazníků.

Registr nespolehlivých plátců DPH

Napojení na registr nespolehlivých plátců umožnuje ověření dodavatele v registru nespolehlivých plátců DPH. Uživatel může zkontrolovat dodavatele hned při zadávání do systému.

Uživatel je upozorněn při zadání dodavatele na objednávce nebo faktuře, že se jedná o nespolehlivého plátce DPH. Podobně i při zařazení dodavatele do platebního příkazu.

K dispozici je služba, která každý den provádí kontrolu nespolehlivých plátců dávkově. Dále je k dispozici funkce pro kontrolu po stisku tlačítka „Nespolehlivý plátce“ uživatelem.

Investiční majetek

Doplněk „Investiční majetek“ umožňuje evidenci majetku podle české legislativy.

Zahrnuje funkce:

  • evidence dlouhodobého IM
  • evidence drobného dlouhodobého IM
  • daňové odpisy
  • účetní odpisy
  • výkazy IM