LaborTicket21: Digitální výroba

Fronta práce

Ve frontě práce se řadí výrobní operace. Je možné zahájit a ukončit výrobu na operaci. Umožňuje bezpapírovou výrobu.  
 

Odvádění výroby

Pro odvádění výroby na strojích a pracovištích v režimu START-STOP
 

Zobrazení výkresů

Výkresy a výrobní dokumetaci je možné zobrazit na odváděcím pracovišti.
 

Docházka

Eviduje příchody a odchody, dále přerušení např. obědy, lékaře atd.

 

Výkaz práce

Poskytuje pracovníkům přehled o odvedené práci.
 

Moderní technologie

Aplikaci LaberTicket21 je možné provozovat na zařázeních s operačním systémem Android nebo MS Windows.
 

Digitální transformace výroby

SAP Business One tvoří základ pro transformaci na Chytrý podnik (Intelligent Enterprise).
Společnost Info21 nabízí speciální aplikaci LaborTicket21 pro odvádění výroby, která komunikuje on-line se systémem SAP B1. Umožňuje zahajovat a ukončovat výrobu v režimu START-STOP. Ze systému SAP B1 je k dispozici fronta práce a výrobní dokumentace včetně výkresů. Do systému SAP B1 se pak zapisuje odvedená práce na zakázkách. Můžete tak snadno sledovat stav a rozpracovanost výroby, hodnotit produktivitu a motivovat Vaše pracovníky.

Digitalizace výroby

LaborTicket21 zahrnuje tyto funkce:

  • zobrazení fronty práce na strojích a pracovištích
  • zobrazení výrobní dokumentace
  • zahájení a ukončení nastavení a seřízení strojů
  • zahájení a ukončení výroby
  • evidenci vyrobených kusů, případně neshodných kusů
  • zahájení a ukončení přerušení např. oprava stroje
  • sledování práce v týmech
  • docházku pracovníků
  • výkaz práce pracovníka za měsíc, týden, den
  • zobrazení probíhající práce

 

Přímo v systému SAP B1 jsou k dispozici úlohy pro schválení případně opravu odvedené práce.

Přínosy LaborTicket21

Odvádění v reálném
čase

Díky odvádění v režimu STAR-STOP máte přesný přehled o toku výrobků a dílů ve výrobě.  

Úspora administrativní práce a snížení chybovosti

Aplikace bezpapírové výroby s možností zobrazení výkresů vede k úspoře nákladů.  

Podklady pro plánování výroby

Odvedená výroba se stává zdrojem přesných údajů pro plánování výroby.  

Hodnocení efektivity výrobních zdrojů

Můžete porovnávat např. fond práce se součtem normované práce odvedené.  

motivování Vašich pracovníků

Systém poskytuje výkazy o produktivitě práce, které podporují motivování pracovníků.

Docházka

Docházka umožňuje zaevidovat Příchod na směnu a Odchod ze směny.

Dále je možné vytvářet týmy pro práci v týmu například strojník plus obsluha.

Je možné evidovat přerušení na oběd, k lékaři apod. Po ukončení přerušení lze automaticky zahájit přerušenou práci.

Fronta práce

Fronta práce zobrazuje uvolněné výrobní zakázky a operace pro zvolený stroj nebo pracoviště.

Ve frontě práce je možné vidět frontu výrobních operací, zdali jsou zahájené a jejich stav.

Můžete si zobrazit výkresy a detailní informace o operaci. Jednoduše lze zahájit nebo ukončit nastavení, výrobu a přerušení.

Je možné odvádět několik operací současně tzn. paralelně.

Odvádění START-STOP

Systém umožňuje odvádět zahájení a ukončení výrobních operací.

Rozlišuje se nastavení stroje, vlastní výroba a přerušení. Výrobu lze zahájit z fronty práce nebo snímáním čárového kódu z výrobní průvodky.

Při ukončení výroby se uvádějí i neshodné výrobky a důvody neshod. Po ukončení operace se operace vyřadí z fronty práce.