Práce v systému Lighthouse21 snadno a rychle

Připojení

Nejdříve si nadefinujete Připojení na Vaše datové zdroje např. na ekonomický systém, mzdy, docházku, výrobu nebo CRM. Můžete nadefinovat několik připojení současně.

Dotaz

Dále nadefinujete Dotaz pro výběr dat ze zdroje, někdy se označuje výrazem "metadata". V definici dotazu můžete použít slovník pojmů pro zobrazované údaje. Součástí je i specifikace filtru pro výběr dat např. datum od-do, výčet zákazníků, interval artiklů atd. Do dotazu můžete zařadit i vzorečky pro výpočet ukazatelů. Speciálním datovým zdroje jsou finanční výkazy.

Autorizace

Po definici Dotazu přiřadíte Autorizace uživatelů. Ta zajistí bezpečný přístup uživatelů k potřebným údajům. Uživatel nemůže např. vidět údaje o prodejních cenách.

Pohled

Následuje krok, kdy navrhujete vlastní výkaz nebo analýzu. V definice "Pohledu" pro zobrazení dat si vyberete z několika stylů zobrazení, vyberete údaje do řádků a sloupců, zvolíte mezisoučty a způsoby třídění. Mezi základní styly zobrazení patří 1D-Tabulky, 2D-Tabulky, Grafy, Stromy (hierarchické struktury rodič-dítě). Při definici pohledu lze využít funkci drag&drop (táhni&pusť), takže příprava pohledu je uživatelsky snadná. U pohledu lze nadefinovat relativní filtr např. zobrazení dat od začátku minulého měsíce po konec aktuálního měsíce. K pohledu si přiřadíte ikonu pro snadnou orientaci.

Dashboard

Speciálním stylem zobrazení firemních informací je Dashboard, kdy na pracovní plochu zařazujete několik objektů pro analýzu dat např. tabulku, mapu i graf.

Panel

Nakonec si pohledy zařadíte do Panelů, které si můžete sami nadefinovat. Každý panel představuje samostatnou pracovní plochu s nabídkou pohledů.