Nový webový klient pro systém SAP Business One

S novou verzí 10 systému SAP Business One přichází všemi očekávaná novinka – webový klient.

Webový klient SAP Business One 10.0 poskytuje vzdálený přístup k následujícím hlavním procesům:

  • Správa prodejních objednávek včetně jejich zařazení do schvalovacího procesu
  • Zpracování ostatních prodejních dokladů jako nabídky, faktury, dobropisy
  • Správa obchodních  partnerů tzn. zákazníků a dodavatelů
  • Správa artiklů
  • Plánování a evidence obchodních aktivit
  • Zobrazení výstrah a zpráv
  • Nadefinované analýzy a návrhář nových analýz
  • Enterprise Search pro hledání

Verze 10 bude uvolněna k volné distribuci 6. května 2020.

S novými funkcemi webového klienta se můžete seznámit zde.