Použití datového skladu se systémem Lighthouse21

Manažerský systém Lighthouse21 umožňuje online analýzu dat z několika datových zdrojů – včetně konsolidace dat z více společností. To má však jistá omezení – zejména pokud firma používá různé podnikové systémy a potřebuje dosáhnout společného vyhodnocení dat. V takovém případě podniková data neumožňují optimální analýzu dat.

Ideální úložiště podnikových dat

V současné době je častý model, kdy mateřská firma konsoliduje data z dceřiných společností. Někdy tyto společnosti užívají různé podnikové systémy. Při konsolidaci dat je vhodné stanovit pravidla pro vzájemné obchodní aktivity – aby se prodej koncovému zákazníkovi načítal jen jednou a ne několikrát  – jak se zboží nebo výrobky „přeprodávají“ mezi společnostmi.

Často se také stává, že firmy používají podnikové systémy, které se vyvíjely několik let a nové tabulky byly do systému jen „přilepovány“ a nebyla provedena datová optimalizace. Důsledkem této situace bývá nevhodně navržená struktura podnikové databáze, která neumožňuje správnou analýzu dat, nebo jejich analýza trvá velmi dlouho. V takovém případě je potřeba data před vlastní analýzou upravit…

V těchto případech se volí jako zdroj dat pro manažerský systém Lighthouse21 varianta datového skladu. Datový sklad – Data Warehouse (DWH) je ideálním úložištěm podnikových dat  – data se ukládají v optimální podobě pro perfektní analytické zpracování. Díky tomu se mohou plně využít nástroje Business Intelligence pro analýzu dat.

Optimální struktura dat

A proč je důležité mít optimální strukturu dat? Díky tomu se do datového skladu nepřenáší zbytečné údaje, které by zpomalovaly nebo zmátly výsledky podnikové analýzy. Dále zajistí vytvoření vazeb mezi datovými tabulkami, které spolu souvisí. Optimalizace současně sjednotí datovou strukturu s daty z několika systémů. Dále také konsoliduje data pro společnosti v holdingové struktuře… 

Někdy je možné i ukládat redundantní údaje, aby se usnadnila analýza dat. V neposlední řadě je možné při plnění datového skladu spočítat celou řadu podnikových ukazatelů, které se pak mohou prezentovat v dashboardech. Ty mohou být zpětně ukládány i v dřívějších hodnotách, abychom mohli porovnat stavy ukazatele v minulosti.