Bezpečná správa systému SAP B1 v Cloudu

Zajištění bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů při správě podnikových systémů. Také při provozování systému SAP Business One musí být zohledněny bezpečnostní aspekty jako:

  • ochrana přístupu k systému
  • ochrana proti počítačovým virům
  • archivace dat
  • garance obnovy systému v případě havárie
  • kontinuální správa a monitorování systému

V současné době můžeme přidat další hledisko, a to je zabezpečení v době epidemie.

Celá řada firem spoléhá na správu celopodnikového systému vlastním správcem nebo lokálním IT správcem. Pak není zajištěna správa systému v případě, kdy se tento správce systému dostane do karantény.

Vyšší bezpečnosti správy celopodnikového systému lze dosáhnout zajištěním provozu v Cloudu, kdy správu systému poskytuje firma, která může nabídnout více techniků se znalostí správy systému.

Naše společnost Info21 zajistí provoz systému SAP Business One v Cloudu a jeho správu.

Přechod z vlastní správy systému SAP Business One na provoz v Cloudu je možné zajistit do jednoho měsíce .