Automatizace skladových procesů ve střední firmě

Většina velkých firem používá pro automatizace skladových procesů nějaký systém řízení skladu (WMS). Jaká je situace u středních firem? Tyto firmy často nemají k dispozici ani komplexní podnikový systém (ERP). Pokud implementují podnikový systém tak většinou bez systému řízení skladu (WMS). A to je škoda, protože automatizace skladových procesů má rychlou návratnost investic.

Co vlastně systém řízení skladu (WMS) znamená? 

Nastavení optimální struktury skladů: V systémů je možné nastavit strukturu skladů i lokací. Je možná definovat, zdali se u artiklů na skladě sledují jednotlivé  manipulační jednotky (paletové jednotky), šarže a výrobní čísla. 

Nadefinování skladových procesů: Skladové procesy musí zohlednit specifika firmy, která WMS aplikuje. Jinak se definují procesy ve výrobní firmě a jinak v distribuční. Ve výrobní firmě je třeba sledovat tok materiálu ve výrobě, nedokončenou výrobu a kooperace. 

Skladové pohyby na přenosných terminálech: Všechny skladové pohyby od příjmu, přes přesuny, výdeje až po expedici se provádí na přenosných terminálech se čtením čárových kódů

Integraci na jiné systémy a aplikace: V současné době se procesy zrychlují integrací s obchodními partnery a s technologiemi. Jako příklad lze uvést import avíza dodavatele o dodávce materiálu, pak příjem na čtečce je rychlou záležitostí. U integrace na technologie lze uvést např. automatické balení napojení na zakladače.

Analýzu dat skladových transakcí a stavů zásob: K dispozici máte analýzy o využití skladů, obrátce zásob i práci skladníků. Můžete se pak kvalifikovaně rozhodovat.

Pro střední firmy je výhodou, pokud podnikový systém, který používají, nabízí i funkce systému řízení skladu (WMS). Šetří tím peníze i práci vlastních lidí při zavádění systémů. Klíčovým aspektem je zkušenost dodavatele systému v daném oboru.

Společnost Info21 je dodavatelem podnikového systému SAP Business One.

SAP Business One je podnikový systém od společnosti SAP, který je určen pro střední a menší firmy. Implementace tohoto systému může být cestou, jak změnit byznysový model i pro řízení skladů.

Společnost Info21 se zaměřuje na střední výrobní firmy. U těchto firem je třeba řešit i materiálový tok ve výrobě tzn. výdej do výroby a příjem z výroby. Specifické je sledování nedokončené výroby a odesílání výrobků na kooperace.

Při zpracování skladových pohybů, kdy se sleduje pohyb každé manipulační jednotky na skladech, vzniká velký objem dat. Výhodou systému SAP Business One je využití IN-RAM technologie v databázi SAP HANA. Zpracování velkého objemu dat pak není problém.

Integrační platforma systému SAP Business One umožňuje elektronickou výměnu dat (EDI) a napojení na výrobní technologie. Můžete svým zákazníkům posílat detailní informace o dodávce včetně balení.

Pro zadávání skladových pohybů lze využít mobilní aplikaci. 

Právě přenosné terminály s čárovými kódy umožňují rychlost a jednoduchost evidence toku materiálu a výrobků. Skladník zaznamenává vše v reálném čase na terminálu a většinu údajů snímá z čárových kódů. Tím dojde i k úspoře práce ve skladech i na expedici.

Mezi základní přínosy systému řízení skladu v systému SAP Business One patří:

  • Optimalizace skladových zásob
  • Snížení administrativních úkonů 
  • Přesné informace o uložení zásob 
  • Zajištění FIFO
  • Snížení nákladů
  • Vyšší dodací spolehlivost
  • Nižší chybovost

 

Společnost Info21 dokáže efektivně zavést systém řízení skladu u středních výrobních společností. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.