Elektronické komunikace

V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem i napojení technologií. Pro propojení s obchodními partnery slouží Elektronická výměna dat (EDI).

Elektronická výměna dat (EDI – zkratka anglického originálu Electronic Data Interchange) představuje výměnu dat mezi obchodními partnery ve formě datových zpráv. Obchodní dokumenty např. objednávky, dodací listy a faktury jsou přenášeny elektronicky bez nutnosti ručního zápisu.

Struktura zpráv je stanovena řadou předem dohodnutých standardů. Tyto standardy předepisují formáty i datové elementy používané při výměně dokumentů. Mezi nejčastěji užívané standardy patří UN/EDIFACT a v automobilovém průmyslu ODETTE.

Jaký je princip EDI komunikace?

Základem je nahrazení manuálních operací osob. Jako příklad je možné uvést zaslání objednávky zákazníkem dodavateli. V tradičním modelu zahrnuje tyto kroky:

 • Zadání objednávky zákazníkem
 • Vytištění nebo generování do PDF
 • Odeslání objednávky
 • Příjem objednávky
 • Přepsání objednávky
 • Vyřízení objednávky dodavatelem

Objednání s EDI zahrnuje jen kroky:

 • Zadání objednávky zákazníkem
 • EDI komunikace
 • Vyřízení objednávky dodavatelem

EDI komunikaci je znázorněna na obrázku

 1. Pracovník zákazníka ve svém systému zadá objednávku.
 2. Po zadání objednávky se v systému zákazníka automaticky generuje EDI zpráva.
 3. Zpráva se transformuje do formátu, který předepisuje např. standard UN/EDIFACT. 
 4. Dále se realizuje zabezpečený a šifrovaný přenos zprávy k dodavateli. 
 5. V systému dodavatele se zpráva naimportuje.
 6.  Pracovník dodavatele má k dispozici objednávku k vyřízení.


Pro zvládnutí EDI komunikaci je třeba zvolit spolehlivého a zkušeného partnera. Společnost Info21 je dodavatelem podnikového systému SAP Business One.

SAP Business One je podnikový systém od společnosti SAP, který je určen pro střední a menší firmy. Obsahuje SAP Integrační platformu, která umožňuje EDI komunikaci s obchodními partnery.

Můžete být jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele a dohodnout se s protistranou na vzájemné datové výměně dokladů. Odpadá tak práce spojená s přepisováním těchto dokladů a snižuje se chybovost při jejich zadávání.

Pomocí EDI lze přenášet objednávky, odvolávky, dodací listy, faktury, dobropisy, avíza atd.

Mezi základní přínosy EDI komunikace se SAP Business One patří:

Úspora nákladů

 • Úspora papíru pro tisk a poštu
 • Snížení potřeby ručního zadávání dat
 • Automatizace procesů při zpracování obchodních dokumentů
 • Zaručená návratnost investice díky používání standardizované technologie

Zvýšení efektivity

 • Informace jsou přenášeny v reálném čase, což urychluje zpracovávání
 • Vyšší přesnost a nižší chybovost, ke které by mohlo docházet při ručním zadávání dat
 • Sledovatelnost a možnost kontroly všech transakcí
 • Žádné mezery v integraci

Zdokonalení podnikových procesů

 • Zlepšení spolupráce mezi všemi obchodními partnery v různých společnostech
 • Transparentní procesy díky nepřetržitému toku informací
 • Vysoká kvalita informací pro plánování výroby, optimalizaci zásob, rychlejší odezvu atd.

Společnost Info21 dokáže efektivně zavést Elektronickou výměnu dat (EDI) u středních výrobních, logistických i obchodních společností. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.