Reagujte včas na změny s podporou informačních technologií

COVID-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítěz a kdo bude poražený.

Jaké možnosti tedy máme s řešením této výzvy?

Nové byznysové modely: V první řadě se budou aplikovat nové byznysové modely, které se budou opírat o automatizaci technologií, procesů i analýz. Digitalizace ohlášená v konceptu Průmysl 4.0 bude přinášet konkurenční výhodu.

Digitální transformace: Digitalizace byznysu pomůže vzdorovat podobným krizím v budoucnu. Lidé budou schopni řídit, pracovat a komunikovat odkudkoli. Sníží se také závislost na výpadcích lidské práce.

Přechod na cloud: Expanze informačních technologií bude znamenat horší dostupnost a vyšší cenu IT pracovníků v podnicích. Současně nárůst komplexnosti IT povede k potřebě větších IT týmů. Přechod na cloud tak bude čím dál efektivnější způsob pořízení a správy informačních technologií.

Ať zvolíte jakýkoliv přístup, budete se muset spolehnout na svůj podnikový systém. Pro střední firmy navíc platí, že se musí spolehnout na svého dodavatele podnikového systému.

Jaká je nyní situace v České republice u středních firem z hlediska informačních technologií?

 • Většina firem používá nějaký celopodnikový systém již řadu let.
 • Jsou firmy, které si pořídily komplexní a integrovaný systém, ale mezitím zeštíhleli a změnili principy řízení firmy, ale stále používají původní systém v původním nastavení.
 • Jsou firmy, které naopak pořídili levnější řešení od menší softwarové firmy a snaží se vydržet se systémem co nejdéle, i když dodavatel již dávno ztratil schopnost inovací.

Dvě základní charakteristiky, komplexní a integrovaný systém, se v současné době mění. V současné době jsou pro celopodnikový systém důležité nové charakteristiky.

Adaptabilní systém: Podnik musí být schopen změny byznysového modelu s podporou systému. Musí být schopen aplikovat nové verze s inovacemi.

Platforma pro integraci: Při digitalizaci je rozhodující schopnost propojení na ostatní procesy a technologie.

Inovativní: Dodavatel musí být schopen dalšího rozvoje systému a přinášet nové trendy a inspirace.

Takovéto charakteristiky splňuje podnikový systém SAP Business One.

SAP Business One je podnikový systém od společnosti SAP, který je určen pro střední a menší firmy. Implementace tohoto systému může být cestou, jak změnit byznysový model a provést digitální transformaci ve Vaší firmě. Při jeho pořízení můžete využít SAP Financing a dotace na Průmysl 4.0. Má příznivou cenu srovnatelnost s českými systémy a lze jej naimplementovat v krátkém čase.

Výhodou systému je i možnost expanze do zahraničí, kde je zajištěna lokální podpora.

SAP Business One přináší nové inovace ve světě podnikových systémů. Mezi tyto inovace patří využití IN-RAM technologie pro zpracování velkého objemu dat. Integrační platforma umožňuje propojit sesterské společnosti, elektronickou výměnu dat (EDI), napojení na e-shop a napojení na výrobní technologie. Systém SAP Business One může být provozován v Cloudu a licence mohou být poskytnuty ve formě měsíčních poplatků. Přistupovat k němu můžete kdykoliv a odkudkoliv pomocí libovolného mobilního zařízení. Systém přináší inovace i v oblasti strojového učení a internetu věcí (IoT).

Společnost Info21 implementuje systém SAP Business One zejména ve výrobních společnostech.

Výroba strojů a zařízení je charakteristická tím, že jde o vývoj a výrobu na zakázku (model ETO – Engineering To Order) s delší průběžnou dobou výroby. Jedná se o výrobu kusovou. Klíčovým aspektem je dodržení finálního termínu zakázky. Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

 • Správa příležitostí
 • Řízení projektů
 • Sledování nákladů
 • Řízení výroby dle priorit
 • Řízení nákupu a kooperací
 • Vazba na PLM/CAD
 • Řízení toku materiálu
 • Hlídání termínů

Výroba dílů a výroba Automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku (model MTO – Manufacturing To Order) s kratší průběžnou dobou výroby. Jedná se o opakovanou výrobu středních a větších sérií. Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

 • Rámcové smlouvy a odvolávky
 • TPV a sledování verzí
 • Kalkulace
 • MRP plánování
 • Elektronická výměna dat
 • Start-Stop odvádění výroby
 • WMS – řízení skladů
 • Kvalita

Pro řízení a sledování efektivity strojů jsou k dispozic terminály na odvádění výroby.

Díky odvádění práce má vedoucí výroby aktuální informace o rozpracované a dokončené výrobě. Může hodnotit využití strojů.

Při výrobě je důležitá rychlá komunikace s dodavateli a zákazníky. Ta může být automatizována pomocí elektronické výměny dat.  Například Vám zákazník pošle objednávku. Ta je prostřednictvím EDI zapsána do Vašeho informačního systému. Odpadá tak práce spojená s přepisováním došlé objednávky a snižuje se chybovost při zadávání dokladů. Stejným způsobem jako objednávky lze i odvolávky, dodací listy, faktury, dobropisy atd.

Rychlou návratnost mají investice do systému řízení skladu s podporou čteček čárových kódů. Právě přenosné terminály s čárovými kódy umožňují rychlost a jednoduchost evidence toku materiálu a výrobků. Skladník zaznamenává vše v reálném čase na terminálu a většinu údajů snímá z čárových kódů. Tím dojde i k úspoře práce ve skladech a na expedici.

Pokud se chcete připravit na nastartování svého byznysu po skončení doby covidové, může Vám prezentace systému SAP Business One ukázat nové možnosti.

Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.