Jak implementovat Lighthouse21

V tomto článku Vás seznámíme s metodikou implementace manažerského systému – nástroje Business Intelligence (BI). Pro dosažení očekávaných cílů implementace manažerského systému a rychlou návratnost investice je dobré aplikovat správnou metodiku implementace. Ta zahrnuje následující kroky:

Hodnocení zralosti firmy

Zhodnoťte, zda je Vaše firma připravena na implementaci BI. Zkuste si odpovědět si na následující otázky: opravdu potřebujeme řešit kategorie BI? Máme k dispozici data pro analýzy? Jsou k dispozici kvalifikovaní pracovníci? Je k dispozici dostatečná infrastruktura?

Definice cílů implementace BI

Začněte stanovením cílů pro různé úrovně řízení (např. pro vedení a pro operativu). Současně specifikujte metriky pro měření dosažení cílů.

Modulární přístup

Nyní aplikujte modulární přístup pro snadnější implementaci BI. Rozdělte si cíle na dílčí moduly a ty realizujte postupně dle priority. Pro rozdělení můžete použít různá hlediska (např. podle organizační struktury, nebo podle členění podnikových procesů). Tento přístup Vám usnadní zavedení BI.

Realizační tým

V dalším kroku definujte realizační tým. Specifikujte odpovědnost za jednotlivé moduly. Určete, kdo bude autor analýz, a kdo jen uživatel. Specifikujte rozsah oprávnění pro zobrazení analýz a podnikových ukazatelů.