Co je na mailingu výkazů a analýz tak lákavé

Každý manažer stojí před otázkou, jak získávat informace pro rozhodování včas a ve srozumitelné podobě. V podniku se užívají různé systémy pro automatizaci podnikových procesů např. účetnictví, výroba, mzdy, CRM. Není možné ovládat všechny. Navíc v každém je aplikována jiná forma vykazování.

Získejte jednotný styl prezentace informací

Dalším úskalím je, že pro získání informací je třeba nastavit celou řadu parametrů a filtrů. Manažer potřebuje, aby byly nastavené parametry pro analyzování dat. Nejčastější informační nástroj, který manažer užívá, je mailový klient. Ten mu umožňuje komunikovat s kolegy, s dodavateli, partnery i se zákazníky.

Informace si vás samy najdou

Ideálním řešením pro manažera je, když analýzy a výkazy, které mají jednotný styl prezentace dat, obdrží v nadefinovaných intervalech s nastavenými parametry a filtry do svého mailového klienta. Manažerský systém Lighthouse21, jako nástroj Business Intelligence, obsahuje i funkci na mailování výkazů a analýz.

Definice mailingu obsahuje:

  • vlastní výkaz
  • nastavené parametry a filtry pro analýzu dat
  • přiřazení příjemců mailingu
  • frekvenci zasílání mailingu
  • případně popis výkazu

 

Ředitel podniku může např. na začátku každého pracovního týdne dostat:

  • analýzu tržeb podniku od začátků roku po jednotlivých měsících
  • analýzu využití strojů v minulém týdnu
  • analýzu dodací spolehlivosti v tomto měsíci