Výhody manažerského systému oproti standardnímu reportingu

Většina uživatelů informačních systémů užívá výkazy a reporty obsažené v příslušném systému. Většinou potřebám uživatelů tyto výkazy stačí, popřípadě si pomohou exportem dat do MS Excel. Pokud však musí uživatelé často řešit otázku, co udělat v případě, kdy se změní podmínky podnikových procesů a tím i nároky na reporting, obecný systém již nestačí. Nebo pokud zjistí, že důležité výkazy nejsou v  jejich systému obsaženy.

Když obecný systém nestačí

Obvykle se tyto problémy řeší  operativně – tím, že se uživatelé obrátí na dodavatele systému a objednají si úpravu nebo vývoj nového výkazu. To však stojí peníze a čas. Navíc je pak výkaz poskytnut ve formě textové tabulky, která neumožňuje snadnou orientaci v informacích. Tyto výkazy jsou statické bez možnosti interaktivního zjišťování příčin a souvislostí poskytovaných informací.

Vyřešte to systémově

Pokud se tuto problematiku rozhodnete řešit systematicky – s manažerským systémem Lighthouse21 získáte nástroj kategorie Business Intelligence, který Vám umožní jednoduše vytvořit požadovaný výkaz, včetně vizualizace informací, s možností interaktivního zjišťování příčin a souvislostí poskytovaných informací atd.

Snadná tvorba výkazu Vám umožní rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání. Vizualizace informací Vám umožní rychlou orientaci v datech a usnadní Vám rozhodování. Interaktivní funkce systému Vám umožní poznat příčiny a souvislosti zjištěných skutečností. Lighthouse21 Vám tedy může poskytnout výhodu oproti konkurenci.

Vlastnosti manažerského systému

 •  Uživatelská tvorba výkazů
 • Grafická prezentace a vizualizace informací
 • Multidimenzionální analýzy
 • Sledování trendů
 • Výstrahy
 • Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
 • Dashboardy (manažerské portály)
 • Různé formáty pro export výkazů
 • Automatické rozesílání výkazů uživatelům
 • Informace v reálném čase
 • Poskytování informací z několika datových zdrojů současně