Interaktivita – hlavní nástroj Business Intelligence

Říkáte si někdy, kdo navrhl výkaz, který je k dispozici ve Vašem podnikovém systému? Připadá Vám, že ve Vašem výkazu schází zásadní informace? Je řazení sloupců nesmyslné? Bohužel změna takového výkazu je pracná a zdlouhavá. Nehledě na to, že jste nuceni složitě popisovat zadání pro dodavatele, které musí projít změnovým a schvalovacím řízením.

Návrh vlastního výkazu

Může se stát, že tuto snahu vzdáte hned na začátku. Nakonec výkaz exportuje do Excelu, upravíte formátování a řazení sloupců a začnete analyzovat data. Podstatné však je, že po exportu do Ecxelu už nejsou jednotlivé výkazy navzájem provázané a nemůžete vidět ani souvislosti mezi analyzovanými údaji. Tento problém řeší nástroje Business Intelligence, které umožňují zobrazit související výkazy a analyzovat vztahy mezi nimi.

Interaktivní ovládání

Interaktivní ovládání pohledů je hlavním uživatelským přínosem manažerského informačního systému Lighthouse21. Pohledy se konfigurují jednoduše – pouze uchopením a tahem vybraných polí na požadovanou pozici. Např. přesunem zákazníka do seskupení se automaticky doplní mezisoučty za zákazníky. Jedná se o tzv. drag & drop princip. Samozřejmostí je možnost rozbalování a sbalování v celé hierarchii skupin, za které se hodnotí např. výnosy za země, odvětví a zákazníky.

Z vypočtených trendů se také můžete zanořit na detailní řádky, ze kterých je údaj v trendu vypočítán. Například u měsíčních tržeb zákazníků lze zobrazit faktury. Jedná se o tzv. drill-down princip. Označením řádků s údaji se tyto údaje zobrazí automaticky v grafu. Můžu si vybrat např. dva konkrétní zákazníky a vidět, jak se u nich vyvíjely tržby.

Uživatelsky intuitivní dashboardy

Výjimečná je však interaktivita, kterou nabízí manažerské portály tzv. dashboardy. Na jednom portálu můžete mít několik pohledů s různými analýzami. Kliknutím na určitý údaj v jednom pohledu můžete vidět závislosti i v jiných pohledech, kde se údaje operativně aktualizují.  Například kliknutím na prodejního zástupce v tabulce „plnění obchodního plánu“ se Vám aktualizuje i grafická mapa zobrazující tržby podle zemí. Dále se změní podíly v koláčovém grafu hodnotící podíly produktových řad.

Tahem táhla ve spojnicovém grafu můžete změnit interval hodnocených dat v několika pohledech současně. Toto chování je možné použít i nad několika datovými zdroji současně. Stačí jen nadefinovat vztahy mezi těmito datovými zdroji. Například můžete současně vidět stav produktů na skladě, trend prodeje a výhled prodeje. A po kliknutí na produktovou řadu v jednom grafu se automaticky změní i ostatní grafy.

Pokud si vyzkoušíte funkcionalitu dashboardů v manažerském systému Lighthouse21, uvidíte, jak se změní váš styl analyzování informací. Chcete si vyzkoušet zkušební verzi? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poskytneme zkušební verzi zdarma.